Po prijedlogu Povjerenstva za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta ukupno šest studentskih radova je dobilo Rektorovu nagradu u kategoriji Nagrada za individualni i znanstveni i umjetnički rad.

Čestitamo dobitnicima i njihovim mentoricama!

  1. Stjepan Budiša: „Akutni učinak intranazalnog inzulina u mozgu štakorskog modela sporadične Alzheimerove bolesti“ (mentorica: dr.sc. Ana Knezović)
  2. Vilim Molnar: „Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena“ (mentorica: doc. dr.sc. Tina Dušek, dr.med.)
  3. Lucija Šimunić, Dejana Jezernik: „Anhedonija u depresivnoj epizodi: Obilježja anhedonije u osoba s depresijom te usporedba anhedonije s nikotinskom ovisnošću u depresiji, shizofreniji i kontrolnoj skupini“ (mentorica: doc. dr. sc. Marina Šagud, dr.med.)
  4. Mira Knežić: „Izraženost proteina pentraxin 3 u difuznim karcinomima želuca“ (mentorica: izv. prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić)
  5. Petra Bistrović: „Trebamo li mobilne timove stručnjaka u zajednici za liječenje osoba s teškim duševnim bolestima? Ispitivanje stavova stručnjaka za mentalno zdravlje i bolesnika“ (mentorica: doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med.)
  6. Nika Filipović, Pavao Mioč: „Zagrebački pristup standardizirane manualne segmentacije ishemijske ozljede mišjeg mozga snimljenog magnetskom rezonancijom“ (mentorica: doc. dr. sc. Marina Radmilović)