[SESTRINSTVO] Sheme turnusa i raspored predavanja razlikovnog modula Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva

Objavljeno 02.10.2018.

Sheme turnusa Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva za ak. god. 2018/19. nalaze se u dokumentu ispod:

Sheme turnusa 2018-19-I godina – objava studentima

Raspored predavanja razlikovnog modula za 1. godinu Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva je u nastavku:

Nastavno umijeće – razlikovni modul 1819

Istrazivanje u sestrinstvu razlikovni modul 2018-19

Etika_sestrinstva 2018-2019