[SMU] Najčešće zamke kliničko-laboratorijske dijagnostike – primjeri čestih i važnih bolesti

Objavljeno 25.04.2018.

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja NAJČEŠĆE ZAMKE KLINIČKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – PRIMJERI ČESTIH I VAŽNIH BOLESTI održati će se u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za laboratorijsku dijagnostiku HLZ-a.

Cilj tečaja je osposobiti polaznike u prepoznavanju situacija u kliničkim stanjima koja predstavljaju dijagnostičku zamku u procesu medicinske skrbi i sprječavanje greški u zaključivanju o bolesti, dijagnozi i praćenju u sklopu kliničke procjene i odabira i tumačenja laboratorijskih nalaza. Tečaj je namijenjen specijalizantima i specijalistima interne medicine, pedijatrije, neurologije, transfuzijske medicine, obiteljske medicine i drugim specijalnostima.

Tečaj je bodovan europskim sustavom bodova (ECTS=0,96). Hrvatska liječnička komora za aktivne sudionike dodjeljuje 14 bodova, a pasivne 11 bodova.

Program tečaja

Pristupnica za tečaj