Europsko udruženje intervencijske radiologije CIRSE (Cardiovascular and Interventional Society of Europe) intenzivno radi na promociji ove struke među studentima medicine, kako bi se u budućnosti poboljšalo znanje ostalih medicinskih struka o mogućnostima intervencijske radiologije te kako bi se ona popularizirala među mlađim naraštajima, obzirom da se radi o jednoj od mlađih, ali najbrže rastućih grana medicine.

U skladu s time CIRSE je ove godine napravio anketu, koja se provodi među studentima medicine svih europskih zemalja kako bi se dobio uvid o razini znanja  i interesa za intervencijsku radiologiju, a sve sa svrhom promocije i bolje edukacije mlađih naraštaja na lokalnoj i europskoj razini.

Pozivamo vas da posvetite nekoliko minuta svog vremena kako bi ispunili ovu anketu https://www.surveygizmo.eu/s3/90234942/CIRSEmedicalstudents

Rezultati istraživanja biti će dostupni nakon obrade i analize na stranicama Europskog udruženja CIRSE-a https://www.cirse.org/students/