Natječaji

[POSTANI DEMONSTRATOR] Na Zavodu za fiziku i biofiziku u akad. god. 2019/20.

Objavljeno 23.09.2019.

Natječaj za demonstratore na Katedri za histologiju i embriologiju

Objavljeno 10.09.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor suradnika na projektima HRZZ (kolovoz 2019)

Objavljeno 06.08.2019.

[SESTRINSTVO] Objavljen natječaj za upis u 1. godinu Sveučilišnog diplomskog...

Objavljeno 29.07.2019.

[POSTANI DEMONSTRATOR] Na Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju...

Objavljeno 10.07.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor u znanstvena zvanja

Objavljeno 06.06.2019.

[NATJEČAJ] Za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni...

Objavljeno 31.05.2019.

[ERASMUS+] Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak. godinu 2019./2020. –...

Objavljeno 14.05.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor poslijedoktoranda i asistenta u...

Objavljeno 13.05.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor nastavnika i suradnika u Katedrama i...

Objavljeno 13.05.2019.