Oglasi

[RAZMJENE] Predstavljanje Fulbrightovog programa razmjena

Objavljeno 05.11.2019.

[BEST] Prijave za proljetne stručne seminare do 24.11.

Objavljeno 31.10.2019.

[EITHealth] Zimska škola komercijalizacije istraživanja

Objavljeno 21.10.2019.

[INTERAKTIVNO PREDAVANJE] PROMJENA LOKACIJE – Čemu služi Faks?

Objavljeno 21.10.2019.

[3. i 4. GODINA] Popravljena je aplikacija za izbor nastavih baza

Objavljeno 04.10.2019.

[3./4./6. GODINA] Izbor nastavnih baza i dežurstava

Objavljeno 03.10.2019.

[DEMONSTRATORIMA] Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju (MSE i...

Objavljeno 01.10.2019.

[1. GODINA] Raspored nastave za predmet “Uvod u medicinu i povijest...

Objavljeno 16.09.2019.

Natječaj za demonstratore na Katedri za histologiju i embriologiju

Objavljeno 10.09.2019.