Studentski zbor

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovna je organizacija studenata koja predstavlja sve studente Sveučilišta u Zagrebu. To je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata Fakulteta, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Fakulteta, te predstavlja studente Fakulteta u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru.

S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije.

U Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. U slučaju našeg, Medicinskog fakulteta, to su studenti izabrani na izborima održanim 26. i 27. ožujka 2013. Između izabranih studenata bira se predsjednik podružnice.

Svi predsjednici Studenskih zborova pojedinih fakulteta unutar Sveučilišta, zajedno sa 17 studenata sa Sveučilišne liste koji su se birali izravno, čine Studentski zbor Sveučilišta.

Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, visoke škole, veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini.

Na razini našeg fakulteta studentski predstavnici to čine ravnopravnim sudjelovanjem i radom u Fakultetskom vijeću, na Dekanskom kolegiju, kao i u ostalim Fakultetskim povjerenstvima bitnim za funkcioniranje fakulteta: povjerenstvo za nastavu, povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad, povjerenstvo za međunarodnu suradnju, te mnoga druga.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica 2017.

Odluka o imenovanju članova Biračkog odbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Lista kandidata – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

POPIS BIRAČA STUDENTI INTEGRIRANIH I DIPLOMSKOG STUDIJA

POPIS BIRAČA STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA