[TEČAJ SMU] Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena

Objavljeno 15.07.2019.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Katedra za neurologiju i Katedra za ginekologiju i opstetriciju
Klinički bolnički centar Zagreb,
Klinika za neurologiju i Klinika za ženske bolesti i porode
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za perinatalnu medicinu
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatsko društvo za EEG i
kliničku neurofiziologiju, Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji
Hrvatska liga protiv epilepsije
Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima „SPES”

organiziraju
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije

„Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena”

Voditeljice tečaja:

Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

Prof. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović

Program tečaja – Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena