[UPISI] Proces upisa na studij medicine u ak. god. 2020./2021.

Objavljeno 14.07.2020.

Detaljne informacije o upisu u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studije medicine ak. godine 2020./2021. nalaze se ovdje (pod 7. Proces upisa).