Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Znanost
02.05.2023.

5. Međunarodni kongres o bubrežnoj patologiji – 17. do 20.5. u dvorani Čačković

Zadovoljstvo nam je najaviti 5. međunarodni kongres o bubrežnoj patologiji koji će se održati od 17. do 20. svibnja 2023. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u dvorani Miroslav Čačković. To je najveći međunarodni, interdisciplinarni skup iz bubrežne patologije u svijetu koji se održava svake 3 godine. Glavne teme kongresa su indikacije za biopsiju bubrega, IgA nefropatija, vaskulitisi, genetika bubrežnih bolesti, tubulointersticijske bolesti, bolesti bubrega u starijoj populaciji i trudnoći te patologija bubrežnog presatka. Program kongresa nalazi se OVDJE, a sve informacije o kongresu nalaze se na poveznici 5th International Renal Pathology Conference. Hrvatska liječnička komora bodovat će aktivno sudjelovanje na kongresu s 20 bodova, pasivno s 12, a virtualno sa 6 bodova.

Pozivamo vas da se registrirate čim prije: standardna registracija dostupna je do 3. svibnja 2023., kasna registracija do 17. svibnja 2023., a registracija na licu mjesta od 18. do 20 svibnja 2023. godine.
REGISTRIRAJ SE ZA 5th IRPC 

Svim sudionicima će snimke predavanja biti dostupne na službenoj web stranici nekoliko mjeseci nakon završetka konferencije.

Prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, dr. med.
Predsjednica organizacijskog odbora 5th IRPC