Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Djelatnici, Studenti, Znanost
30.06.2020.

Biomedicinsko istraživačko središte Šalata financirano sa 9,15 milijuna kuna

Deset ugovora za istraživanje, razvoj i inovacije kojima se hrvatskim visokoškolskim ustanovama dodjeljuje oko 43 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisano je u ponedjeljak 29.6.2020.g u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu.

Sredstva se dodjeljuju iz poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ koji je sufinanciran iz Europskoga fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a omogućit će visokim učilištima dogradnju prostora za razvoj znanosti i financiranje projekata te nabavu vrhunske opreme za laboratorije.

Uručujući ugovore ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak rekla je da je njihov cilj stvaranje što boljih uvjeta za rad znanstvenika na visokim učilištima, odnosno međunarodno konkurentne znanosti u Hrvatskoj, poticaj mladim istraživačima da nastave karijeru u Hrvatskoj te da s istaknutim kolegama pridonesu boljem životu u Hrvatskoj.

Dekan našeg Fakulteta prof. dr. sc. Marijan Klarica potpisao je ugovor vrijedan 9,15 milijuna kuna. Osiguranim sredstvima će se kroz sljedeće 2 i pol godine izraditi projektna dokumentacija potrebna za provedbu infrastrukturnog projekta tj. za preuređenje zgrade Šalata 4 te priprema za  provedbu organizacijske reforme institucije ustrojem nove znanstveno-istraživačke jedinice – BIMIS.

 /></p>
<p style=Dekan prof. dr. sc. Marijan Klarica i ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak (Izvor: Hina)

Biomedicinsko istraživačko središte Šalata (BIMIS) projekt je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF). Obuhvaća povećanje kapaciteta i međusobnu integraciju znanstveno-istraživačke djelatnosti, razvoj edukacije te preseljenje laboratorija u uvjete odgovarajuće istraživačke infrastrukture u povijesnu zgradu uz očuvanje kulturne baštine. BIMIS omogućuje da se u baštinskoj zgradi isprepliću predavanja u povijesnoj predavaonici s modernom nastavom u simulacijskom centru i istraživanjima na modernoj istraživačkoj opremi smještenima u vrijedno tradicionalno zdanje.

BIMIS je uvršten u strateške projekte za Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030.godine jer daje značajan doprinos za 6 ciljeva te dodatan doprinos za još 5 ciljeva NRS 2030. To se najviše odnosi na povećanje kapaciteta i međusobnu integraciju znanstveno –istraživačke djelatnosti (cilj 7), razvoj edukacije (cilj 9 i 19), preseljenje laboratorija u uvjete energetski učinkovite infrastrukture (cilj 14) u povijesnu zgradu uz očuvanje kulturne baštine (cilj 35), razvoj ljudskih resursa i akademskih kompetencija (cilj 20) te poboljšanje pristupa stvaranju učinkovitog zdravstvenog sustava (cilj 25) .

Projekt je u raznim oblicima (BRAZAG, Sjeverni kampus) više puta od 2009. predavan na natječaje za financiranje iz ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) i tek je sada odobreno financiranje izrade projektne dokumentacije za provedbu infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme. Važno je naglasiti da je na ovom natječaju po prvi puta projekt dobio na uvid ocjene recenzenata te da je osvojio 84/84 mogućih bodova! To ne ukazuje samo na  izvrsnu pripremljenost projekta, već i na njegovu sveobuhvatnost u okviru visokoobrazovne istraživačke institucije.

Aktivnosti koje će se provesti su:

 1. Angažiranje voditelja projekta, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (tehnički voditelj)
 2. Izrada geodetskog projekta, snimke postojećeg stanja te izvješća o stanju konstrukcije
 3. Provedba istražnih radova i konzervatorskog elaborata
 4. Izrada projektnog programa i idejnog arhitektonskog rješenja
 5. Izrada Idejnog projekta
 6. Izrada Glavnog projekta s projektom opreme
 7. Izrada Izvedbenog projekta s projektom opreme
 8. Angažiranje koordinatora zaštite na radu
 9. Izrada studije izvodljivosti koja će uključivati pripremu organizacijske reforme MEF-a uspostavom BIMIS-a kao nove ustrojbene jedinice
 10. Promidžba i vidljivost projekta i njegovih aktivnosti
 11. Upravljanja projektom i administracija

U zgradu Šalata 4 će se smjestiti specijalizirane istraživačke jedinice u nove laboratorijske prostore. Ustrojit će se nova znanstveno-istraživačka jedinica BIMIS kao dio organizacijske reforme.

Krajnji cilj cijelog projekta je povećanje znanja u području medicinskih intervencija kroz unapređenje izvrsnosti i inovativnosti, razvoj ljudskih resursa te unapređenje gospodarstva i zdravstvene skrbi.

Planovi istraživanja BIMIS-a ostvarivat će se kroz djelatnosti petnaest novih istraživačkih odjela koji će se baviti istraživanjima glavnih zdravstvenih izazova današnjice bolestima srca i krvnih žila, raka, bolestima povezanih sa starenjem, infektivnih bolesti i mikroba te unapređivanjem područja regenerativne i reproduktivne medicine s ciljem demografske revitalizacije RH.

BIMIS će biti ustrojen u 15 Odjela što se vidi na slici:

 /></p>
<p> </p>
<p>U <strong>Odjelu za razvoj ljudskih resursa</strong> uredit će se i opremiti i Centar za simulaciju te razvijati kompetencije za provođenje palijativne medicine.</p>
<p><strong>BIMIS</strong> će regionalnim utjecajem omogućiti znanstvenicima i kliničarima iz Hrvatske i šireg okruženja pristup modernoj infrastrukturi usporedivoj s vodećim svjetskim centrima. Aktivnosti će se usmjeriti u područje translacijskih istraživanja koja uključuju jače povezivanje istraživača u temeljnim i kliničkim znanostima usvajanjem novih tehnologija.</p>

					</div>
	</div>
</div>
		<div class='row'>
		<div class='col-xs-12 col-md-8 col-md-offset-2'>
				<span class=

Oznake:

Bimis