Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Djelatnici, Studenti
12.03.2020.

Odluka Dekanskog kolegija Fakulteta

Na temelju čl. 3 Pravilnika o radu Dekanskog kolegija, na izvanrednoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020., Dekanski kolegij donio je sljedeću

O D L U K U

 

 1. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 ODGAĐAJU SE sve aktivnosti, koje nisu vezane uz nastavu (https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/)

 

 1. Svi djelatnici koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH moraju se javiti Upravi Fakulteta i ostati u samoizolaciji za vrijeme u kojem će raditi od kuće (ukupno 14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema uputstvu HZJZ (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)

 

 1. Svi studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti nadležnom prodekanu za nastavu i ostati u samoizolaciji (14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku HZJZ (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/brojevi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)

 

 1. Pročelnici katedri i vijeća predmeta, ravnatelji podružnica i voditelji odsjeka trebaju na dnevnoj bazi informirati Upravu Fakulteta i dostavljati popis djelatnika u samoizolaciji na adresu hitnemjerezaposlenici@mef.hr

 

 1. Pročelnici katedri trebaju na dnevnoj bazi informirati prodekana za nastavu i dostavljati popis studenata u samoizolaciji na adresu hitnemjerestudenti@mef.hr

 

 1. Izostanci s nastave opravdat će se posebnim Odlukama dekana Fakulteta.
 • Studenti neće morati kolokvirati propuštenu nastavu i imat će pravo izlaska na ispite. Ovo se odnosi na studente u samoizolaciji i studente kojima će kliničke vježbe biti otkazane.
 • Vezano za pretkliničke predmete na kojima student nije u kontaktu s pacijentima, nastava se odvija po planu ovisno o uputama koje ćete dobiti od pročelnika katedri.
 1. Djelatnicima i studentima koji boluju od kroničnih bolesti, te trudnicama preporučuje se da ostanu 14 dana kod kuće i rade od kuće te da o tome obavijeste Upravu Fakulteta, odnosno nadležnog prodekana za nastavu.

 

 1. Klinička nastava u kojima je student u izravnom kontaktu s pacijentom, uključujući nastavu TLU, primarne zdravstvene zaštite i terenska nastava zamjenjuje se seminarskim oblikom nastave gdje je to moguće – u suprotnom se odgađa na 14 dana od dana potpisivanja odluke
 • Odluka se odnosi isključivo na kliničke vježbe s pacijentima koje će biti zamijenjene seminarskim oblicima nastave. Sva ostala nastava se odvija po planu. Ovo su preventivne mjere s ciljem zaštite pacijenata.
 • Za dodatne informacije molimo pratiti obavijesti na LMS-u pojedinih katedri.

 

 1. Nastava na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) i poslijediplomskim specijalističkim studijima odgađa se na 30 dana od dana donošenja odluke

 

 1. Komunikacija sa svim studentskim referadama odvijat će se od dana donošenja odluke isključivo elektronskim putem.

 

 1. Nastavnici su dužni prirediti sve sadržaje predavanja i seminara koji se mogu izvoditi na daljinu (on-line) za 2 – 3 tjedna nastave, kao pripremna radnja u koliko se donese odluka Nacionalnog stožera o zatvaranju rada visokih učilišta

 

Molimo sve djelatnike i studente da redovito prate službene web stranice fakulteta, LMS i e-poštu radi daljnjih obavijesti!

Odluka – Dekanskog kolegija – koronavirus

Oznake:

Covid-19