Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Katedre, Natječaji, Studenti
18.09.2017.

Natječaj za demonstratore iz Medicinske biologije

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit iz Medicinske biologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2017/18.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 24.09.2017. u tajništvo Zavoda ili na mail: tmartic@mef.hr sa slijedećim podacima:

1. Ime i prezime, adresa

2. Kontakt (mob. i e-mail)

3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

4. Kolegij na kojem žele biti demonstratori (studij na hrvatskom, engleskom ili oba)

Voditelj predmeta

Prof.dr.sc. F. Bulić Jakuš