Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Katedre, Natječaji, Studenti
05.07.2017.

Natječaj za demonstratore na Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju u akademskoj godini 2017./18.

Pozivamo studente koji su položili ispit iz Medicinske mikrobiologije i parazitologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu zamolbu za demonstratore u ak.g. 2017./18.

Zamolba se predaje u tajništvo Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju (ŠNZ „A.Štampar“, Rockefellerova 4, IV kat, soba 409), ili poštom, najkasnije do 28.08.2017. Zamolba mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja
  2. Kontakt (mob. i e-mail adresa)
  3. Uspjeh na ispitu, te ime i prezime ispitivača

Prof.dr.sc. Jasmina Vraneš