Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Djelatnici, Natječaji, Studenti, Upisi
17.05.2017.

Natječaj za upis u sveučilišni poslijediplomski doktorski studij “Neuroznanost”

NATJEČAJ 

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ IZ

NEUROZNANOSTI

ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2017./2018.

Za najmanje 3, a najviše 10 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studijaiz Neuroznanostis početkom nastave u studenom 2017. godine.

PRAVO PRIJAVE imaju pristupnici:

  • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija). koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
  • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt  u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
  • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu i bodovanje
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom  fakultetu ili drugom fakultetu iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 3. Ovjeren prijepis ocjena
 4. Dvije preporuke sveučilišnih profesora
 5. Preporuka budućeg mentora
 6. Prijedlog područja istraživanja
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine uz obavezno navedeni OIB (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen)
 11. Izjava o načinu studiranja
 12. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)

OSTALI UVJETI

 1. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija http://www.hiim.unizg.hr/. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir
 2. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora
 3. Preporučuje  se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 4. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade disertacije
 5. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru

Razgovori s kandidatima bit će održani početkom srpnja 2017. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obavIješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila.

VISINA ŠKOLARINE: – 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 14. LIPNJA 2017.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Hrvatski institut za istraživanje mozga

“Natječaj – doktorski studij Neuroznanost”

Šalata 12, 10 000 Zagreb

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici http://www.hiim.unizg.hr/

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji je dio natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće o čijoj će odluci kandidati biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Propisani formulari za kriterije bodovanja, te sve dodatne informacije o raspoloživim laboratorijima i njihovim voditeljima mogu se dobiti:

 • Na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost, Zagreb, Šalata 12, tel. 01/4596-903
 • na internetskoj stranici http://www.hiim.unizg.hr/index.php/pds-neuroznanost gdje se mogu preuzeti svi propisani formulari iz dolje navedenog popisa

Informacije na e-mail: zorsag@hiim.hrili tajnica@hiim.hr

Natječaj PDS Neuroznanost 2017-2018

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Popis propisanih formulara: