Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Djelatnici, Središnja medicinska knjižnica, Studenti, Znanost
05.10.2016.

Elsevier ClinicalKey – nova pretplata Medicinskog fakulteta

U novoj akademskoj godini omogućen Vam je pristup brojnim renomiranim časopisima u elektroničkom obliku te bibliografskim i drugim bazama podataka.

Osim s računala spojenih na mrežu ustanove, većini elektroničkih časopisa i baza podataka moguće je pristupiti i udaljeno, putem proxy servisa, Shibboleth registracijom pomoću aai@edu računa ili kreiranjem vlastitog korisničkog računa na pojedinim platformama. Za više informacija o udaljenim pristupu obratite se u Središnju medicinsku knjižnicu.

1) Od izvora koje financira MZOS izdvajamo časopise izdavača Springer, Nature Publishing Group, Lippincott Williams and Wilkins, IoP, Royal Society of Chemistry te baze Web of Science, Scopus, Ebsco, Ovid EBM Rewiews, JSTORE)

2) Sveučilište u Zagrebu omogućava Vam pristup časopisima izdavača Wiley, Taylor and Francis, BMJ Journal Collection te bazama IGI Global i ProQuest Disertations
3) Medicinski fakultet za razdoblje od rujna 2016. do kolovoza 2018. ugovorio je pretplatu za bazu ClinicalKey koja sadrži preko 650 e-časopisa i oko 1200 e-knjiga izdavača Elsevier te dodatne multimedijske i edukativne sadržaje. Cjelovitim tekstovima moguće je pristupiti na više načina:
a. pretraživanjem direktno u sučelju ClinicalKey
b. putem PubMeda (opcija LinkOut – more resources -> ClinicalKey)
c. putem Science Directa – klik na „get full text elsewhere“ a kad se otvori novi ekran onda klik na ClinicalKey