Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija
Novosti
16.07.2021.

Informacije o upisima u I. godinu studija medicine

  1. PRISTUPNICI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE), NA DAN KONAČNE OBJAVE RANG LISTE I GENERIRANOG UPISNOG BROJA  (21.07.2021.) MORAJU POSLATI ISPUNJENU I POTPISANU IZJAVU O UPISU NA MAIL: prijemni@mef.hr
Izjava o upisu
  • PRISTUPNICI 26. i  27.07.2021. PREPORUČENOM POŠILJKOM MORAJU POSLATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

POTREBNI DOKUMENTI I FORMULARI:

  1. JEDNA FOTOGRAFIJA vel. 4x6 cm
  1. UPRAVNA PRISTOJBA 20 kn (kupiti na kiosku)
  1. ORIGINALNE SVJEDODŽBE SVA ČETIRI RAZREDA SREDNJE ŠKOLE I SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI
  1. DOMOVNICA –original ili izvadak iz e-matice
  1. RODNI LIST – original ili izvadak iz e-matice rođenih
  1. UGOVOR O STUDIRANJU
Ugovor o studiranju 2021/2022
  1. UPLATITI 440,00 kn za troškove upisa (dokaz o uplati priložiti uz ostalu dokumentaciju)
  1. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općem ili gimnazijskom programu Agencije za odgoj i obrazovanje, a za strukovne programe od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Studenti koji se natječu za smještaj u Studentski dom, ili primaju stipendiju, a moraju nadležnim institucijama donijeti dokaz o završetku srednje škole,  molimo da naprave preslike svjedodžbi koje će koristiti u administrativne svrhe, dok će za upis poslati isključivo original dokumentacije.

ZA UPIS VRIJEDI ISKLJUČIVO ORIGINAL SVJEDODŽBI I SVIH OSTALIH DOKUMENATA.

Ovjerene preslike, skenirani dokumenti i sl. ne vrijede!
Svi originalni dokumenti ostaju u arhivi Fakulteta do završetka studija.

PREPORUČENU POŠILJKU SA SVIM GORE NAVEDENIM DOKUMENTIMA POTREBNO JE POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu (za upis u I. godinu)
Šalata 3b, 10 000 Zagreb

Dodatne upute:

Ugovor o studiranju, obavezno ispisati (isprintati), te ispuniti u 2 primjerka: ime i prezime studenta; OIB; pod broj ugovora upisati generirani upisni broj, potpisati se. (oba primjerka ugovora morate poslati)

Uredno poslanom pošiljkom sa svim potrebnim dokumentima i formularima, smatrat će se upis u I. godinu studija obavljenim.

Studenti (brucoši) koji će trebati potvrdu o upisu zbog smještaja u studentski dom, ali i svi ostali prema potrebi, mogu se javiti na mail: prijemni@mef.hr. U odgovoru na mail dobiti će AAIEdu kojim će pristupiti Studomatu, odnosno preko e-građani dobiti potvrdu o upisu.

Sve daljnje obavijesti studentima će biti objavljene na službenoj web stranici Fakulteta, početkom mjeseca rujna 2021 godine.