Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Novosti
12.09.2023.

Medicinska biologija – poziv demonstratorima

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit iz Medicinske biologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2023/24.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 18.09.2023. u 12 sati na mail: mihaela.bobic@mef.hr sa slijedećim podacima:

1. Ime i prezime, adresa
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača
4. Kolegij na kojem žele biti demonstratori (studij na hrvatskom, engleskom ili oba)

Voditeljica predmeta:
Prof. dr. sc. Ljiljana Šerman