Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Novosti
20.09.2023.

Natječaj za demonstratore iz predmeta “Anatomija” u akademskoj godini 2023./2024.

Poštovani kolegice i kolege,

Prijave za demonstraturu iz predmeta Anatomija u akademskoj godini 2023./2024. provodit će se elektroničkim putem. Prema Pravilniku, prijaviti se mogu isključivo studenti koji se ističu u studiju i koji redovito polažu ispite.

Za prijavu je potrebno ispuniti Prijavni obrazac koji se nalazi ispod teksta. Upute kako spremiti i nasloviti obrazac nalaze se na dnu obrasca.

Ispravno ispunjeni i naslovljeni obrazac potrebno je poslati na sljedeću adresu elektroničke pošte: ivan.banovac@mef.hr. U naslov/predmet elektroničke poruke obavezno je upisati riječ “prijava” kako bi se elektronička pošta ispravno filtrirala. 

Prijave se zaprimaju do 29. rujna 2023. u 23:59 h, a naknadno primljene prijave NEĆE se razmatrati. Prijavu moraju na vrijeme ispuniti SVI studenti (i novi i stari demonstratori) koji žele sudjelovati u demonstraturi u ovoj akademskoj godini.

Uvodni sastanak održat će se nakon 9. listopada 2023. Točno vrijeme i mjesto održavanja Uvodnog sastanka bit će objavljeno putem LMS-a do 6. listopada. Na Uvodnom sastanku provest će se i provjera znanja koja će utjecati na inicijalni odabir demonstratora. Prisustvovanje Uvodnom sastanku obavezno je i za nove i za stare demonstratore.

Obrazac za prijavu - Demonstratori iz predmeta “Anatomija” u akademskoj godini 2023./2024.

Srdačan pozdrav,
doc. dr. sc. Ivan Banovac