Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Novosti
04.10.2021.

Natječaj za demonstratore na kolegiju Histologija i embriologija

Pozivamo  studente medicine koji su položili ispit s odličnim uspjehom da podnesu molbe za demonstratore na kolegiju Histologija i embriologija za ak.g. 2021/22.

Molba mora biti čitko napisana i dostavljena do 15.10.2021. sa  sljedećim  podacima:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt (mob. i  e-mail)
  3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Molbu možete poslati  putem e-mail adrese:

histologija@mef.hr

Pročelnik Katedre:

Prof. dr. sc. Srećko Gajović