Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

09.05.2024.

Natječaj za doktorski studij “Neuroznanost”

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U DOKTORSKI STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2024./2025.

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2024. godine. Prima se najmanje 3 do najviše 12 studenata.

PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, biokemija, biofizika, psihologija, rehabilitacija, logopedija, kineziologija) koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji će raditi na znanstveno-istraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta.
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija.
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija),
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog visokog učilišta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija),
 3. Obrazac za prijavu (u nastavku natječaja),
 4. Obrazac za bodovanje (u nastavku natječaja),
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja),
 6. Preporuka potencijalnog mentora/komentora (obrazac u nastavku natječaja),
 7. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja),
 8. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom,
 9. Preslika osobne iskaznice ili putovnice,
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obvezno navesti OIB ustanove),
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik),
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (potrebna za razinu C1-C2; za razinu B1-B2 priznaje se položeni predmet Engleski jezik iz prijepisa ocjena),
 13. Dokument koji potvrđuje promjenu imena/prezimena kandidata ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima bit će održani početkom srpnja 2024. Kandidati će naknadno biti obaviješteni e-mailom o vremenu, načinu (uživo/online) i tehničkim pojedinostima.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija i u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, potvrde Središnje medicinske knjižnice o indeksiranosti znanstvenih radova, a za sažetke potvrda o recenziranosti kongresnog zbornika.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE:  3.000,00 eura po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI je 14. lipnja 2024. godine.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se obaviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Izabrani kandidati dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 7 Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim)  studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/obavijesti/neuroznanosti/

Ostali propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“, „Popis laboratorija“, „Europske jezične razine“ i „Europass životopis“.

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: zorsag@hiim.hr ili zeljka.pavlovic@mef.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Propisani obrasci za prijavu: Prva tri obrasca ispunjavaju se ONLINE na https://phd.mef.hr/studij/prijava.

IME, PREZIME I ADRESA-PISATI S DIJAKRITIČKIM OZNAKAMA!

Kad obrasce ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Obrazac s matičnim podacima-OBRAZAC 1(online)

Obrazac za bodovanje-OBRAZAC 2(online)

Prijedlog područja istraživanja-OBRAZAC 3 (online)

Popis ostalih obrazaca:

Preporuka PhD 2024-25 (od dva sveučilišna profesora)
Preporuka potencijalnog mentora 2024-25
Izjava o načinu studiranja 2024-2025
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu
EUROPASS CV Upute HRV
Europass životopis
Popis laboratorija, voditelja laboratorija i suradnika 2024-2025

Popis laboratorija, voditelja laboratorija i suradnika 2024-2025