Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Katedre, Natječaji, Stručne službe
02.11.2016.

NATJEČAJ za radno mjesto I. (liječnik obducent) i III. vrste (tehnički suradnik)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova

I. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručni suradnik–liječnik obducent na teret Posebnih prihoda i s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicinu i krimnalistiku Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci. 

II. Radno mjesto III vrste (m/ž)–tehnički suradnik na teret Posebnih prihoda i s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicine i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajnju od dva (2) mjeseca.

                       Uvjeti natječaja za radno mjesto I.

                     – završen sveučilišni diplomski studij medicine
                      – odrađen obvezni pripravnički staž i položen stručni ispit
                      – dobor poznavanje engleskog jezika
                      – poznavanje rada na računalu

                      Uvjeti natječaja za radno mjesto II.

                      – završena SSS – društvenog smjera
                      – dobro poznavanje dva svjetska jezika (engleski i njemački)
                      – kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

 Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
                   – zamolbu  
                    – životopis 
                    – dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000  Zagreb, Šalata 3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru biti će objavljena na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.