Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu

[OTVORENE PRIJAVE] Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 31.03.2017.

[CPZ] Nova web stranica Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i...

Objavljeno 24.03.2017.

[KOJU SPECIJALIZACIJU ODABRATI?] Profesionalno usmjeravanje na razini...

Objavljeno 13.01.2017.

Škola za karijerni razvoj studenata – Pripremite se za svijet rada!

Objavljeno 25.11.2016.

[OTVORENJE] Dan liječničkih karijera u RH – petak 10. lipnja 2016.g. u...

Objavljeno 08.06.2016.

Održana najavna konferencija za medije povodom održavanja “Dana...

Objavljeno 19.05.2016.

Profesionalno usmjeravanje na razini specijalističkog usavršavanja

Objavljeno 06.05.2016.

O NAMA

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljem tekstu CPZ) osnovan je sa željom za aktivnim utjecanjem Fakulteta na buduće zapošljavanje naših studenata, ali i drugih liječnika u Hrvatskoj, kako bi im se olakšalo pronalaženje radnog mjesta i pomoglo u najprimjerenijem izboru specijalizacije.

CPZ djeluje kroz programe za planiranje kadrova u biomedicini i zdravstvu, profesionalnu orijentaciju na razini izbora specijalizacije, istraživanje čimbenika i procesa koji utječu na izbor zanimanja, pravne aspekte planiranja zanimanja u biomedicini i zdravstvu, vještinu ovladavanja vlastitim planiranjem zanimanja te profesionalnu orijentaciju na razini poslijespecijalističke izobrazbe.

Centar organizira stručne skupove i edukacijske tečajeve o planiranju zanimanja u biomedicini i zdravstvu.

Predstojnik Centra: Danko Relić, dr.med.

Kontakt:

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Šalata 4, 10 000 Zagreb

e-mail: cpz@mef.hr