Farmakologija

[HDF] 9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

Objavljeno 10.07.2019.

[HDF] Edukativni simpozij: Aktualne teme iz farmakologije

Objavljeno 04.12.2018.

[MINI SIMPOZIJ] Europski certificirani farmakolog – EuCP Program

Objavljeno 23.11.2017.

[POČASNI DOKTORAT] Prof. dr. sc. Predrag Sikirić na Sveučilištu u Pečuhu

Objavljeno 16.11.2017.

[MEETING] IUPHAR GI SECTION 2017

Objavljeno 06.06.2017.

[GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANOST] Dobitnici prof.dr.sc. Goran Šimić i dr.sc. Ana...

Objavljeno 30.12.2016.

OPĆI PODACI

Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 11
10 000 Zagreb

+385 1 45 66 927

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Marijan Klarica

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Izv.prof.dr.sc. Ante Tvrdeić

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Farmakologija
 • Pharmacology

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Prof.dr.sc. P.Sikirić: Eksperimentalna farmakologija i patologija
 • zv.prof.dr.sc. N. Božina: Farmakogenomika i individualizacija terapije

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Prof.dr.sc. Marijan Klarica:
  • “Patofiziologija mozga i likvora” (doktorski studij Biomedicina i zdravstvo MF Zagreb) ”Sudbina lijeka u tijelu” (stručni poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije i
   toksikologije)
  • „Lijekovi i mozak“ (sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost»),
  • „Lijekovi, droge i mozak“ (doktorski studij Neuroznanosti MF Zagreb)
  • „Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine“ (doktorski studij Neuroznanosti MF Zagreb).
 • Izv.profdr.sc. Nada Božina:
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet
   „Farmakogenomika“
 • Prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić:
  • “Molekularna endokrinofarmakologija”, Doktorski studij
  • “Biomedicina i zdravstvo”, izborni kolegij
  • Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu”, Doktorski studij Neuroznanosti, izborni kolegij
 • Prof. dr. sc. Zdravko Lacković:
  • „Osnovi farmakodinamike“ dvosemestralni predmet (stručni, specijalistički, poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije i toksikologije)
  • „Neurofarmakologija“ (stručni, specijalistički, poslijediplomski studij iz Neurologije)
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo: 3 godišnji metodološki predmet; „Struktura
  • Metodika i funkcioniranje znanstvenog rada (moduli I. godine: Odgovorno ponašanje u znanosti i Bibliotečno informacijski sustav, moduli II. godine: „Prikaz rezultata istraživanja“ i „Intelektualno vlasništvo“, modul III. godine: „znanstveni projekti“
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet: „Neurotransmitori“
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet: „Farmakodinamika““
  • Doktorski studij Neuroznanosti,: „Neurotransmitori“
   Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON): Neurotransmitori

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • Prof. dr. dc. Marijan Klarica (voditelj):
  • “Patofiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijskog tlaka”, Sveučilišna potpora, 2015
 • Prof. dr.sc. Melita Šalković-Petrišić (voditelj):
  • „Terapijski potencijal oralne galaktoze u eksperimentalnoj Alzheimerovoj bolesti“ Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2018
  • „Signalizacija “mammalian target of rapamycin” (mTOR) sustava u mozgu štakorskog modela sporadične Alzheimerove bolesti“ Sveučilišna potpora, 2015
 • Prof. dr.sc. Zdravko Lacković (voditelj):
  • „Klostridijski neurotoksini i mozak“
  • Hrvatska zaklada za znanost, 2015 .-2017.
 • Dr. sc. Ivica Matak (voditelj)
  • „Pretkliničko istraživanje poremećaja pokreta pomoću klostridijskih neurotoksina“ MZOS (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) 2015-2016

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Redoviti profesori

 

 

Izvanredni profesori

 

 

Profesor emeritus

 

 

Viši znanstveni asistenti

 

 • dr.sc. Jelena Osmanović – Barilar, dr.med.
  tel. 45 66 832
  josmanov@mef.hr

 

Znanstveni novaci

 

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE

POMOĆNO OSOBLJE

 • Miroslava Jerković, timaritelj laboratorijskih životinja
  tel. 45 66 835
 • Slavica Vuković, timaritelj laboratorijskih životinja
  tel. 45 66 835
 • Hanny Hudeček, spremačica
  tel. 45 66 837