Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Farmakologija

Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 11 10 000 Zagreb

+385 1 45 66 927

svukosa@mef.hr

Pročelnik / Predstojnik

Prof.dr.sc. Marijan Klarica

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Izv.prof.dr.sc. Ante Tvrdeić

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Farmakologija
 • Pharmacology

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Prof.dr.sc. P.Sikirić: Eksperimentalna farmakologija i patologija
 • zv.prof.dr.sc. N. Božina: Farmakogenomika i individualizacija terapije

Poslijediplomski studij(i)

 • Prof.dr.sc. Marijan Klarica:
  • “Patofiziologija mozga i likvora” (doktorski studij Biomedicina i zdravstvo MF Zagreb) ”Sudbina lijeka u tijelu” (stručni poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije i
   toksikologije)
  • „Lijekovi i mozak“ (sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost»),
  • „Lijekovi, droge i mozak“ (doktorski studij Neuroznanosti MF Zagreb)
  • „Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine“ (doktorski studij Neuroznanosti MF Zagreb).
 • Izv.profdr.sc. Nada Božina:
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet
   „Farmakogenomika“
 • Prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić:
  • “Molekularna endokrinofarmakologija”, Doktorski studij
  • “Biomedicina i zdravstvo”, izborni kolegij
  • Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu”, Doktorski studij Neuroznanosti, izborni kolegij
 • Prof. dr. sc. Zdravko Lacković:
  • „Osnovi farmakodinamike“ dvosemestralni predmet (stručni, specijalistički, poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije i toksikologije)
  • „Neurofarmakologija“ (stručni, specijalistički, poslijediplomski studij iz Neurologije)
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo: 3 godišnji metodološki predmet; „Struktura
  • Metodika i funkcioniranje znanstvenog rada (moduli I. godine: Odgovorno ponašanje u znanosti i Bibliotečno informacijski sustav, moduli II. godine: „Prikaz rezultata istraživanja“ i „Intelektualno vlasništvo“, modul III. godine: „znanstveni projekti“
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet: „Neurotransmitori“
  • Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Granski predmet: „Farmakodinamika““
  • Doktorski studij Neuroznanosti,: „Neurotransmitori“
   Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON): Neurotransmitori

Znanstveno istraživački projekti

 • Prof. dr. dc. Marijan Klarica (voditelj):
  • “Patofiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijskog tlaka”, Sveučilišna potpora, 2015
 • Prof. dr.sc. Melita Šalković-Petrišić (voditelj):
  • „Terapijski potencijal oralne galaktoze u eksperimentalnoj Alzheimerovoj bolesti“ Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2018
  • „Signalizacija “mammalian target of rapamycin” (mTOR) sustava u mozgu štakorskog modela sporadične Alzheimerove bolesti“ Sveučilišna potpora, 2015
 • Prof. dr.sc. Zdravko Lacković (voditelj):
  • „Klostridijski neurotoksini i mozak“
  • Hrvatska zaklada za znanost, 2015 .-2017.
 • Dr. sc. Ivica Matak (voditelj)
  • „Pretkliničko istraživanje poremećaja pokreta pomoću klostridijskih neurotoksina“ MZOS (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) 2015-2016

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori

Prof.dr.sc. Marijan Klarica

pročelnik Katedre
tel. 45 66 840 i 45 96 878
mklarica@mef.hr

Prof.dr.sc. Zdravko Lacković

tel. 45 66 843 i 45 66 239
lac@mef.hr

Prof.dr.sc. Predrag Sikirić

tel. 45 66 833 i 45 66 834
sikiric@mef.hr

Prof.dr.sc. Melita Šalković – Petrišić

Izvanredni profesori

Izv.prof.dr.sc. Ante Tvrdeić

tel. 45 66 839
ante.tvrdeic@mef.hr

Izv.prof. dr.sc.Vlado Trkulja

tel. 45 66 830
vtrkulja@mef.hr

Izv.prof..dr.sc. Alenka Boban – Blagaić

tel. 45 66 842
abblagaic@mef.hr

Izv.prof.dr.sc. Nada Božina

u kumulativi
nbozina@kbc-zagreb.hr
Profesor emeritus

Prof.dr.sc. Juraj Geber

tel. 45 66 929
jgeber@mef.hr
Viši znanstveni asistenti

dr.sc. Jelena Osmanović – Barilar, dr.med.

tel. 45 66 832
josmanov@mef.hr
Znanstveni novaci

dr.sc. Ivan Domagoj Drmić, dr. med.

tel. 45 66 834
ivan.domagoj.drmic@mef.hr

dr.sc. Ana Knezović, dipl. ing. biol.

tel. 45 66 841
ana.knezovic@mef.hr

dr.sc.Ivica Matak, dipl. ing. biol.

tel. 45 66 841
ivica.matak@mef.hr

Stručno i tehničko osoblje

Silva Vukoša

tajnica
tel. 45 66 927
svukosa@mef.hr

Ljiljana Krznar

ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
tel. 45 66 928
ljiljana.krznar@mef.hr

Nevenka Romčević

ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Božica Hržan

laborant
tel. 45 66 841
bhrzan@mef.hr

Ivan Gržibovski

veterinarski tehničar
tel. 45 66 835 i 45 66 837
grzica@gmail.com

Tomislav Petanjek

veterinarski tehničar
tel. 45 66 835
tomislav.petanjek@mail.intel.hr

Pomoćno osoblje

Miroslava Jerković

timaritelj laboratorijskih životinja
tel. 45 66 835

Slavica Vuković

timaritelj laboratorijskih životinja
tel. 45 66 835

Hanny Hudeček

spremačica
tel. 45 66 837