Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Fiziologija i imunologija

Šalata 3, 10000 Zagreb

+385 1 45 66 942

helena.banfic@mef.hr

V. d. pročelnice / predstojnice

Zamjenik pročelnice / predstojnice

izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak

Tajnica

izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Fiziologija (voditeljica prof.dr.sc. Aleksandra Dugandžić, suvoditeljica prof. dr. sc. Vladiana Crljen)
 • Imunologija (voditeljica prof. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar, suvoditelj doc. dr. sc. Hrvoje Lalić)
 • Physiology (voditeljica prof. dr .sc. Vladiana Crljen, suvoditelj doc. dr. sc. Nikola Habek)
 • Immunology (voditeljica prof. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar, suvoditelj doc. dr. sc. Alan Šućur)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Tjelesne tekućine i edemi (voditeljica prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić)
 • Živčani signal u bolestima stvaranja i prijenosa signala (voditelj prof. dr. sc. Mirza Žižak)
 • Stres i mozak (voditeljica prof. dr. sc. Vladiana Crljen)
 • Transplantacijska reakcija (voditelj doc. dr. sc. Hrvoje Lalić)

Poslijediplomski studij(i)

 • Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje (voditelji prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, prof. dr. sc. Vlatka Bošnjak Mejaški) - Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, doktorski studij Neuroznanost
 • Metode istraživanja in vivo i in vitro (voditeljica prof. dr. sc. Dora Višnjić) - Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Analiza staničnog ciklusa (voditeljica prof. dr. sc. Dora Višnjić) - Doktorski studij Neuroznanost
 • Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije (voditeljica prof. dr. sc. Danka Grčević) -  Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Kolegij Imunologija (voditeljica prof. dr. sc. Danka Grčević) - Specijalistički poslijediplomski studij Klinička mikrobiologija
 • Specijalistički poslijediplomski studij Laboratorijska imunologija (voditeljica prof. dr. sc. Danka Grčević)
 • Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima (voditeljice prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić, prof. dr. sc. Diana Belić  Brkljačić) - Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Uvod u Patch-clamp metode (voditeljica prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić) - Doktorski studij Neuroznanost
 • Stanična neurofiziologija (voditeljica prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić) - Doktorski studij Neuroznanost
 • Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima (voditeljica prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić) - Doktorski studij Neuroznanost
 • Fluorescentne metode u biomedicinskim istraživanjima (voditeljica prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić) - Doktorski studij Neuroznanost
 • Telemedicina (voditelji akademik Davor Miličić, prof. dr. sc. Mirza Žižak) - Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Imunocitokini (voditelj prof. dr. sc. Tomislav Kelava) - Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Odabrana poglavlja fiziologije urogenitalnog sustava za urologe (voditeljica prof. dr. sc. Vladiana Crljen) -  Specijalistički poslijediplomski studij Urologija

Znanstveno istraživački projekti

Međunarodni projekti

 • Enhancing digital readiness, resilience and capacity of HE through purposeful use of innovative digital pedagogies, tools and learning design (LD) - I-Led,  Erasmus + (voditelj-partner prof. dr. sc. Mirza Žižak)
 • Pilot projekt e-sveučilište, EU projekt (voditelj prof. dr. sc. Mirza Žižak)
 • Mechanisms of anti-leukemic effects of stearoyl-CoA desaturase (SCD) inhibition, Lady Tata Memorial Trust - International Award for Research in Leukaemia (voditeljica doc.dr.sc. Vilma Dembitz)

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

 • Signalni mehanizmi i metaboličke promjene u diferencijaciji stanica akutne mijeloične leukemije (voditeljica prof. dr. sc. Dora Višnjić)
 • Uloga Notch signalnog puta u patogenezi jetrene fibroze (voditelj prof. dr. sc. Tomislav Kelava) 

Potpore Sveučilišta

 • Učinci strome koštane srži na diferencijaciju leukemijskih stanica (voditeljica prof. dr. sc. Dora Višnjić)
 • Aktivacija i diferencijacija mijeloidnog trilinijskog progenitora u artritisu (voditeljica prof. dr. sc. Danka Grčević)
 • Izražaj urogvaniina u prefrontalnom korteksu ljudskog mozga (voditeljica prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić)
 • Razvoj i evaluacija usmjerenih albuminskih nanočestica za ciljanu dostavu terapeutika monocitima u reumatoidnom artritisu (doc. dr. sc. Alan Šućur)
 • Razvoj i evaluacija MR-kompatibilnih, višekanalnih EEG elektroda za precizno snimanje moždane aktivnosti pokusnih životinja (voditelj doc. dr. sc. Nikola Habek)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

izv. prof. dr. sc. Vladiana Crljen

prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić

dr. sc. Maša Filipović

prof. dr. sc. Danka Grčević

doc. dr. sc. Nikola Habek

izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava

doc. dr. sc. Hrvoje Lalić

izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar

doc. dr. sc. Ljiljana Poljak

doc. dr. sc. Marija Renić

prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić

doc. dr. sc. Alan Šućur

doc. dr. sc. Vilma Tomić Dembitz

prof. dr. sc. Dora Višnjić

izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak

dr. sc. Darja Flegar, dr. med., viša asistentica, darja.flegar@mef.hr

Suradnici

Sara Aničić, dr. med.

Tin Luka Petanjek, dr. med.

Tomislav Smoljo, dr. med.

Stručno i tehničko osoblje

Zdenka-Helena Banfić

Više laboratorijske tehničarke

Dora Brauneger, dipl. ing.

Ivana Škledar

Martina Šoljić

Dorotea Žužić

Pomoćno osoblje

Zore Glibo

Anđelka Ivančić

Irena Pecigoš

Željka Pinko