Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Histologija i embriologija

Šalata 3, 10000 Zagreb

+385 1 45 66 946

histologija@mef.hr

Pročelnik

Zamjenik pročelnika

prof. dr. sc. Srećko Gajović

Tajnik

izv. prof. dr. sc. Marina Radmilović

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Histologija i embriologija

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Histologija i embriologija

Histology and Embryology

Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti živčanog sustava (nositelj prof. Mitrečić, izv.prof. Radmilović)

Prije nego što smo se rodili (nositelj prof. Gajović, izv.prof. Radmilović)

Živčana stanica u zdravlju i bolesti (nositelji prof.Svjetlana Kalanj Bognar i prof. Srećko Gajović, suradnik prof. Dinko Mitrečić)

Poslijediplomski studij(i)

PDS Neuroznanost

Kako postati živčana stanica (nositelj prof. Gajović)

Ciljana promjena genoma sisavaca (nositelj prof. Gajović)

Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti živčanog sustava (nositelj prof. Mitrečić)

Svojstva difuznog neuroendokrinog sustava (nositelj prof. Ježek)

PDS Biomedicina i zdravstvo

Morfologijske metode u biomedicinskim istraživanjima (nositelji prof. Srećko Gajović i prof. Boris Brkljačić)

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti (nositelji prof. Fran Borovečki i prof. Srećko Gajović)

Kako postati živčana stanica (nositelj prof. Gajović)

Ciljana promjena genoma sisavaca (nositelj prof. Gajović)

Znanstveno istraživački projekti

2022. - 2023. Znanstveno-tehnička suradnje Hrvatskog ministarstva znanosti i obrazovanja te Austrijske savezne vlade “Longitudinalno multimodalno praćenje vaskularnog preoblikovanja nakon ishemije središnjeg živčanog sustava u mišjem modelu dijabetesa” (voditelj izv.prof. Radmilović)

2021. - 2024. Horizon 2020 Okvirni programa Europske unije za istraživanje i inovacije “Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe” (suradnici prof. Mitrečić, prof. Gajović, izv.prof. Radmilović)

2020. - 2023. Europskog fonda za regionalni razvoj KK.01.1.1.07.0071 „Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara (SineMozak)“ (voditelj prof. Gajović, suradnici izv.prof. Radmilović, prof. Mitrečić)

2018. - 2023. Hrvatska zaklada za znanost UIP-2017-05-8082“ Uloga bradikinina u ishemiji mozga i mrežnice u mišjim modelima dijabetesa (BRADISCHEMIA)“ (voditelj izv.prof. Radmilović, suradnik doc. Glasnović)

2020-2022 KK.01.1.1.09.0033 BIMIS – Biomedical Research Center Šalata (supported by the European Union through the European Regional Development Fund) voditelj prof. Gajović

2019-2022       KK.01.1.1.04.0085 CasMouse – Genomic engineering and gene regulation in cell lines and model organisms by CRISPR/Cas9 technology (supported by the European Union through the European Regional Development Fund) (suvoditelj prof. Gajović)

2020-2024 - European andrology network– research coordination, education and public awareness (ANDRONET), member of the management board, grant awarding co-ordinator (prof. Ježek)

2021-present Adris project leader, Reproductive tissue bank and improvement of the demographic picture of the Republic of Croatia (CRO-DEMO-PRO) (prof. Ježek)

2014-present co-ordinator, University of Zagreb, School of Medicine, Centre of Excellence for Reproductive and Regenerative Medicine; research unit: Biomedical investigation of reproduction and development (prof. Ježek)

2019- Erasmus + project ODISSeA (Organ Donation Innovative Strategies for South-East Asia)  (prof. Ježek)

2018-present Internationalisation in the area of higher education: EXPPAND – Introducing experimental pharmacology and pathology and organisation of summer schools Clinical nutrition and diet therapy (supported by European Social Fund, UP.03.1.1.02) (prof. Ježek)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

dr. sc. Anja Barić

prof. dr. sc. Srećko Gajović

doc. dr. sc. Anton Glasnović

prof. dr. sc. Davor Ježek

prof. dr. sc. Dinko Mitrečić

dr. sc. Ana Planinić

izv. prof. dr. sc. Marina Radmilović

Stručno i tehničko osoblje

Nina Pećar

Anđelka Šepak, dipl. ing.

Mirela Vranić

Pomoćno osoblje

Dragana Josipović

Romana Milić

Alumni i emeritusi