Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

[TUŽNA VIJEST] Preminuo prof. dr. sc. Mihajlo Virag

Objavljeno 20.08.2018.

OPĆI PODACI

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

+385 1 2902 322

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Doc. dr. sc. Željko Orihovac

TAJNIK

Doc. dr. sc. Emil Dediol

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

 

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Prepoznavanje i liječenje ozljeda glave i vrata – voditelj: doc. dr. sc. Martin Jurlina

Onkološka i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata – multidisciplinarni pristup – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Maksilofacijalna kirurgija – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Intratumorska i intranodalna limfangiogeneza – prognostički biljeg u bolesnika s karcinomom usne šupljine? – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Biljezi epitelno-mezenhimalnog prijelaza – potencijalni prognostički markeri u karcinomu usne šupljine – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Prognostička vrijednost mTOR signalnog puta u planocelularnom karcinomu usne šupljine – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

NASTAVNICI

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Doc. dr. sc. Emil Dediol

Doc. dr. sc. Martin Jurlina

Doc. dr. sc. Željko Orihovac

 

SURADNICI

Prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković

Igor Čvrljević, dr. med.

Koraljka Hat, dr. med.

Matija Mamić, dr. med.

Marko Tarle, dr. med.

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE