Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

[TUŽNA VIJEST] Preminuo prof. dr. sc. Mihajlo Virag

Objavljeno 20.08.2018.

OPĆI PODACI

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

+385 1 2902 322

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Doc. dr. sc. Željko Orihovac

TAJNIK

Doc. dr. sc. Emil Dediol

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Prepoznavanje i liječenje ozljeda glave i vrata – voditeljica: prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković

Onkološka i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata – multidisciplinarni pristup – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij “Maksilofacijalna kirurgija” – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Intratumorska i intranodalna limfangiogeneza – prognostički biljeg u bolesnika s karcinomom usne šupljine? – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Biljezi epitelno-mezenhimalnog prijelaza – potencijalni prognostički markeri u karcinomu usne šupljine – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

NASTAVNICI

Prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Doc. dr. sc. Emil Dediol

Doc. dr. sc. Željko Orihovac

 

VANJSKI SURADNICI

Doc. dr. sc. Martin Jurlina

Igor Čvrljević, dr. med.

Koraljka Hat, dr. med.

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE