Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

+385 1 2902 322

predstojnik.mfk@kbd.hr

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

doc. dr. sc. Željko Orihovac

Tajnik

doc. dr. sc. Emil Dediol

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

  • Prepoznavanje i liječenje ozljeda glave i vrata – voditelj: doc. dr. sc. Martin Jurlina
  • Onkološka i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata – multidisciplinarni pristup – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Poslijediplomski studij(i)

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Maksilofacijalna kirurgija – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Znanstveno istraživački projekti

  • Intratumorska i intranodalna limfangiogeneza – prognostički biljeg u bolesnika s karcinomom usne šupljine? – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić
  • Biljezi epitelno-mezenhimalnog prijelaza – potencijalni prognostički markeri u karcinomu usne šupljine – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić
  • Prognostička vrijednost mTOR signalnog puta u planocelularnom karcinomu usne šupljine – voditelj: prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Nastavnici

doc. dr. sc. Emil Dediol

doc. dr. sc. Martin Jurlina

prof. dr. sc. Ivica Lukšić

doc. dr. sc. Željko Orihovac

Suradnici

dr. sc. Matija Mamić, dr. med.

Stručno i tehničko osoblje

Blaženka Cindrić

01 290 23 22

bcindric@kbd.hr