Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Medicinska biologija

Šalata 3, 10000 Zagreb

Pročelnik / predstojnik

prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Maja Vlahović

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Medicinska biologija
 • Medicinska genetika

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Molekularna biologija u medicini
 • Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze
 • Genom eukariota
 • Funkcionalni aspekti pušenja
 • Čovjek i okoliš
Poslijediplomski studij(i)
 • Metode molekularne biologije u medicini
 • Epigenetika
 • Nestabilnost genoma
 • Genske osnove tumora mozga
 • Genom tumorskih stanica

Znanstveno istraživački projekti

Trenutno aktivni projekti:

 1. Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu, Istraživačka jedinica za biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja
 2. Uloga signalnog puta Wnt u epitelno-mezenhimskoj tranziciji (WNT4EMT)
 3. Histological-MRI Comparative research of perinatal brain lesions in human (HIMRICO)
 4. Epigenetska (metilacijska) osnova razvoja i tumorigeneze u sisavaca
 5. Uloga signalnog puta Hedgehog u regulaciji invazivnosti trofoblasta i tumora
 6. Reorganizacija međustanične tvari čeonog režnja  u razvitku ljudskog mozga

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš, dr. med.

e-mail: floriana@mef.hr

tel: +385 1 45 66 807

prof. dr. sc. Nina Canki-Klain, dr. med.

Redoviti profesori

prof. dr. sc. Maja Vlahović, dipl- ing. biol.

e-mail: majav@mef.hr

tel: +385 1 45 66 803

prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus, dipl. ing. biol.

e-mail: nina@mef.hr

tel: +385 1 45 90 201
Izvanredni profesori

prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, dr. med.

e-mail: ljiljana.serman@mef.hr

tel: +385 1 45 66 824

prof. dr. sc. Nataša Jovanov-Milošević, dr. vet. med.

e-mail: natasa.jovanov@mef.hr

tel: +385 1 45 66 923
Docenti

doc. dr. sc. Tamara Nikuševa-Martić, dipl. ing. biol.

e-mail: tmartic@mef.hr

tel: +385 1 45 66 805

doc. dr. sc. Nino Sinčić, dr. med.

e-mail: nino.sincic@mef.hr 

tel: +385 1 45 66 806

doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, dipl. ing. biol.

e-mail: ana.katusic@mef.hr

tel: +385 1 45 66 800
Viši asistenti

dr. sc. Frane Paić, dipl. ing. biol.

e-mail: frane.paic@mef.hr

tel: +385 1 45 66 804
Znanstveni novaci - asistenti

Anja Kafka, dipl. ing. biol.

e-mail: anja.kafka@mef.hr

tel: +385 1 45 66 838
Gostujući profesor
 • dr. sc. Davor Solter (IMD, Singapur)
 • dr. sc. Miroslav Radman (MEDLIS, Hrvatska)

Stručno i tehničko osoblje

Stručno osoblje

dr.sc. Jadranka Bubić Špoljar, dr.med.vet.

viši stručni savjetnik

e-mail: jadranka.bubic@mef.hr
Tehničko osoblje

Mariana Dragojević, ing. med. lab. dg.

e-mail: mariana.dragojevic@mef.hr

tel: +385 1 45 66 801

Milan Kopač, vet. teh.

e-mail: milan.kopac@mef.hr

tel: +385 1 45 66 809
Administrativna tajnica

Marija Šestak, oecc.

e-mail: marija.sestak@mef.hr

tel: +385 1 45 66 952

Pomoćno osoblje

Božica Kavaš

tel: +385 1 45 66 802

Barica Miletić

tel: +385 1 45 66 802

Suzana Ribić

tel: +385 1 45 66 802

Katica Šipektel: +385 1 45 66 802