Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Medicinska biologija

Šalata 3, 10000 Zagreb

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

Pomoćnica Katedre

prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević

Tajnica

prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Medicinska biologija
 • Medicinska genetika

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Molekularna biologija u medicini
 • Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze
 • Genom eukariota
 • Funkcionalni aspekti pušenja
 • Čovjek i okoliš
Poslijediplomski studij(i)
 • Metode molekularne biologije u medicini
 • Epigenetika
 • Nestabilnost genoma
 • Genske osnove tumora mozga
 • Genom tumorskih stanica

Znanstveno istraživački projekti

2023.-2025. “Analiza EMT-vezanih proteinskih biomarkera u različitim benignim i malignim tumorima mozga“; istraživački projekti hrvatsko-slovenske suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja (voditeljica Nives Pećina-Šlaus; suradnice Anja Kafka i Anja Bukovac)

2023.-2026. “COGITO”; istraživački projekti hrvatsko-francuske suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja (suradnica Nataša Jovanov Milošević)

2022.-2025. “Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care” (INE-CSC); COST Action CA21152 (suradnica Nives Pećina-Šlaus)

2022.-2023. “Wnt signalosom i degradosom u tumorima mozga čovjeka”; Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica Nives Pećina-Šlaus; suradnice Anja Kafka i Anja Bukovac)

2022.-2023. “Epigenetske promjene i ekspresija proteina SUFU u seroznim karcinomima jajnika”; Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica Ljiljana Šerman, suradnica Valentina Karin-Kujundžić)

2023. “Centar za psihološku pomoć”; trajni projekt Udruge Sve za nju (suradnica Ljiljana Šerman)

2022.-2023. “Osnaži, pomaži – zajednica rakobornih”; Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Europski socijalni fond (suradnica Ljiljana Šerman)

2022.-2023. “Diferencijacija slojeva moždane kore čeonog režnja u razvitku ljudskog mozga”; Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica Nataša Jovanov Milošević; suradnica Mihaela Bobić Rasonja)

2022.-2023. “Regulatori dinamike kromatina u mejozi muškarca”; Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica Ana Katušić Bojanac)

2022.-2023. “Izraženost proteina Wnt5a u difuznim karcinomima želuca“; Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica Tamara Nikuševa Martić)

2022.-2024. “Molekularni mehanizmi vazoplegija i koagulopatija povezanih s LVAD  potporom lijevog srca“; University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Department of Surgery, NY, USA (suradnik Frane Paić)

2021.-2025. “ANDRONET“; COST Action (su-voditeljica radne skupine za koordinaciju istraživanja, članica Upravnog odbora i suradnica Ana Katušić Bojanac)

2021.-2025. “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”; Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica Nataša Jovanov Milošević)

2020.-2024. “Moždani izvanstanični matriks u razvitku i perinatalnoj hipoksiji”; Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica Nataša Jovanov Milošević; suradnica Mihaela Bobić Rasonja)

2020.-2023. “Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara” (SineMozak), KK.01.1.1.07.0071; Europski fond za regionalni razvoj (suradnica Nives Pećina-Šlaus)

2020.-2023. “Osnaživanje za socijalnu rehabilitaciju i reintegraciju onkoloških bolesnika”; Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (suradnica Ljiljana Šerman)

2019.-2023. “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”; Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica Ana Katušić Bojanac)

2017.-2023. “Reproduktivna i regenerativna medicina - istraživanje novih platformi i potencijala”, KK.01.1.1.01.0008; Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM), jedinica za biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja; Europski fond za regionalni razvoj (suradnice Ljiljana Šerman, Ana Katušić Bojanac, Tamara Nikuševa Martić i Valentina Karin-Kujundžić)

2017.-2023. “Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijske ozljede u perinatalnoj i odrasloj dobi”, KK.01.1.1.01.0007; Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost (ZCI-Neuro); Europski fond za regionalni razvoj (suradnice Nives Pećina-Šlaus, Nataša Jovanov Milošević, Mihaela Bobić Rasonja, Anja Kafka i Anja Bukovac)

2017.-2022. “NeuroMIG”; WG2-MRI; COST Action CA16118 (članica Upravnog odbora Nataša Jovanov Milošević)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević

prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

prof. dr. sc. Ljiljana Šerman

Redoviti profesori

prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić

Izvanredni profesori

izv. prof. dr. sc. Ana Katušić Bojanac

izv. prof. dr. sc. Frane Paić

izv. prof. dr. sc. Nino Sinčić

Docenti

doc. dr. sc. Anja Kafka

Viši asistenti

dr. sc. Anja Bukovac

dr. sc. Valentina Karin Kujundžić

Asistenti

dr. sc. Mihaela Bobić Rasonja

Tehničko osoblje

Mariana Dragojević

Milan Kopač

Administrativna tajnica

Marija Šestak

Pomoćno osoblje

Renata Rešetar

Matea Ribić

Suzana Ribić