Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

+385 1 45 90 115

vesna.suskovic@mef.hr

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Branka Bedenić

Tajnica

izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddisplomski i diplomski studij medicine
 • Medicinska mikrobiologija i parazitologija“ – treća godina studija (90 sati, 8 ECTS bodova)
 • Klinička mikrobiologija“ – četvrta godina studija (30 sati, 2 ECTS boda)
 • MSE - „Medical Microbiology“, – treća godina studija (152 sata, 10 ECTS bodova, voditeljica prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, pomoćnik i LMS-koordinator izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek)
Diplomski studij sestrinstva
 • „HPV infekcija – najnovije spoznaje“ (predmet IV godine, voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici hospitalnih infekcija“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • „HPV infekcija –najnovije spoznaje“ (predmet IV godine, voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici hospitalnih infekcija“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)
 •  „Biofilm infekcije - problem moderne medicine“ (predmet V godine, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • „Infekcije probavnog sustava u djece“ (predmet VI godine, voditeljica prof. dr. sc. A. Lukić Grlić)
 • „Kako zaustaviti bolničku infekciju“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. A. Budimir)
 • „Mikrobiologija sepse“ (predmet III godine, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 •  „Uzročnici zoonoza“ (predmet III godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. T. Vilibić Čavlek)
 • „Suvremena dijagnostika i epidemiologija dječjih bolesti uzrokovanih virusima“ (predmet III godine, voditeljica prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije – stari i novi dijagnostički problem“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 • „Laboratorijska dijagnostika infekcija u trudnoći“ (predmet IV godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. N. Beader)
 • „Parazitarne infekcije u eri globalizacije i klimatskih promjena“ (predmet IV godine, voditelji izv. prof. dr. sc. M. Sviben i izv. prof. dr. sc. T. Vilibić Čavlek)

Poslijediplomski studij(i)

Specijalistički poslijediplomski studij „Klinička mikrobiologija“ (60 ECTS bodova, voditeljica studija prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, zamjenica voditeljice studija prof. dr. sc. Branka Bedenić)

Kolegiji na drugim specijalističkim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta:

 • Odabrana poglavlja iz mikrobiologije“ (Specijalistički PD studij iz epidemiologije, voditeljica prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Mikrobiologija“ (Specijalistički PD studij iz opće kirurgije, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • “Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije” (Specijalistički PD studij iz urologije, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 • “Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije” (Specijalistički PD studij iz pedijatrije, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)

Granski kolegiji na poslijediplomskom Doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ :

 • Patogeneza infektivnih bolesti“ (voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • Infekcije biomaterijala“ (voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 •  „Multirezistentne bakterije – uzročnici bolničkih infekcija“ (voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)

Znanstveno istraživački projekti

 • prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak: Utjecaj COVID-19 pandemije na epidemiologiju i dijagnostiku virusnih infekcija dišnog sustava koje nisu uzrokovane sa SARS-CoV-2
 • prof. dr. sc. Ivana Mareković: Značenje enterokoka kao uzročnika bakterijemije u eri rezistencije na antibiotike
 • izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilbić Čavlek: Citokinski upalni odgovor u bolesnika s krpeljnim encefalitisom
 • izv. prof. dr. sc. Nataša Beader: Usporedba karakteristika sojeva Klebsiella pneumoniae OXA-48 izoliranih iz uzoraka bolničkih i izvanbolničkih pacijenata
 • izv. prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak: Molekularna detekcija gena rezistencije na karbapenemsku skupinu antimikrobnih lijekova u izolatima enterobakterija i acinetobaktera  kod kirurških bolesnika

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Branka Bedenić

prof. dr. sc. Jasmina Vraneš

Redoviti profesori

prof. dr. sc. Ana Budimir

prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak

prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić

prof. dr. sc. Ivana Mareković

Izvanredni profesori

prof. dr. sc. Nataša Beader

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak

izv. prof. dr. sc. Mario Sviben

izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek

Docenti

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak

Asistent

Maja Mijač, dr. med.

Vanjski suradnici – nastavnici u naslovnom zvanju

doc. dr. sc. Andrea Babić-Erceg

doc. dr. sc. Sanja Pleško

Stručno i tehničko osoblje

Silvija Anđal Smola

Lucija Krišto

Esmina Prahin

Vesna Šušković-Mihiček

Pomoćno osoblje

Ana Jurkić

Fikreta Mujadžić