Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

+385 1 45 90 115

vesna.suskovic@mef.hr

Pročelnik / predstojnik

prof. dr. sc. Jasmina Vraneš

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Branka Bedenić

Tajnica

izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddisplomski i diplomski studij medicine
 • Medicinska mikrobiologija i parazitologija“ – treća godina studija (90 sati, 8 ECTS bodova)
 • Klinička mikrobiologija“ – četvrta godina studija (30 sati, 2 ECTS boda)
 • MSE - „Medical Microbiology“, – treća godina studija (152 sata, 10 ECTS bodova, voditeljica prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, pomoćnik i LMS-koordinator izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek)
Diplomski studij sestrinstva
 • „HPV infekcija – najnovije spoznaje“ (predmet IV godine, voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici hospitalnih infekcija“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • „HPV infekcija –najnovije spoznaje“ (predmet IV godine, voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici hospitalnih infekcija“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)
 •  „Biofilm infekcije - problem moderne medicine“ (predmet V godine, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • „Infekcije probavnog sustava u djece“ (predmet VI godine, voditeljica prof. dr. sc. A. Lukić Grlić)
 • „Kako zaustaviti bolničku infekciju“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. A. Budimir)
 • „Mikrobiologija sepse“ (predmet III godine, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 •  „Uzročnici zoonoza“ (predmet III godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. T. Vilibić Čavlek)
 • „Suvremena dijagnostika i epidemiologija dječjih bolesti uzrokovanih virusima“ (predmet III godine, voditeljica prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije – stari i novi dijagnostički problem“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 • „Laboratorijska dijagnostika infekcija u trudnoći“ (predmet IV godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. N. Beader)
 • „Parazitarne infekcije u eri globalizacije i klimatskih promjena“ (predmet IV godine, voditelji izv. prof. dr. sc. M. Sviben i izv. prof. dr. sc. T. Vilibić Čavlek)

Poslijediplomski studij(i)

Specijalistički poslijediplomski studij „Klinička mikrobiologija“ (60 ECTS bodova, voditeljica studija prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, zamjenica voditeljice studija prof. dr. sc. Branka Bedenić)

Kolegiji na drugim specijalističkim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta:

 • Odabrana poglavlja iz mikrobiologije“ (Specijalistički PD studij iz epidemiologije, voditeljica prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Mikrobiologija“ (Specijalistički PD studij iz opće kirurgije, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • “Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije” (Specijalistički PD studij iz urologije, voditeljica prof. dr. sc. I. Mareković)
 • “Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije” (Specijalistički PD studij iz pedijatrije, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)

Granski kolegiji na poslijediplomskom Doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ :

 • Patogeneza infektivnih bolesti“ (voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 • Infekcije biomaterijala“ (voditeljica prof.  dr. sc. J. Vraneš)
 •  „Multirezistentne bakterije – uzročnici bolničkih infekcija“ (voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)

Znanstveno istraživački projekti

 • prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak: Utjecaj COVID-19 pandemije na epidemiologiju i dijagnostiku virusnih infekcija dišnog sustava koje nisu uzrokovane sa SARS-CoV-2
 • prof. dr. sc. Ivana Mareković: Značenje enterokoka kao uzročnika bakterijemije u eri rezistencije na antibiotike
 • izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilbić Čavlek: Citokinski upalni odgovor u bolesnika s krpeljnim encefalitisom
 • izv. prof. dr. sc. Nataša Beader: Usporedba karakteristika sojeva Klebsiella pneumoniae OXA-48 izoliranih iz uzoraka bolničkih i izvanbolničkih pacijenata
 • izv. prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak: Molekularna detekcija gena rezistencije na karbapenemsku skupinu antimikrobnih lijekova u izolatima enterobakterija i acinetobaktera  kod kirurških bolesnika

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof. dr. sc. prim. Jasmina Vraneš, dr. med.,  tel. 095 4678 000; (jasmina.vranes@stampar.hr)

prof. dr. sc. prim. Branka Bedenić, dr. med., tel. 01 2367 304 (branka.bedenic@kbc-zagreb.hr)

Redoviti profesori

prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med., tel. 01 2367 305 (abudimir@kbc-zagreb.hr)

prof. dr. sc. prim. Amarela Lukić Grlić, dr. med., tel. 01 4600 141 (amarela.lukic@kdb.hr)

prof. dr. sc. prim. Sunčanica Ljubin Sternak, dr. med., tel. 01 4696 131 (suncanica.ljubinsternak@stampar.hr)

prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med., tel. 01 2367 215 (imarekov@kbc-zagreb.hr)

Izvanredni profesori

izv. prof. dr. sc. Nataša Beader, dr. med., tel. 01 2367 304 (natasaeli@gmail.com)

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak, dr. med., tel. 01 2367 315 (zbosnjak@kbc-zagreb.hr)

izv. prof. prim. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr. med., tel. 01 4863 238 (tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr)

izv. prof. dr. sc. Mario Sviben, dr. med., tel. 01 4863 268 (mario.sviben@hzjz.hr)

Docenti

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.,  tel. 01 4863 361 (ljiljana.zmak@hzjz.hr)

Asistent

Maja Mijač, dr. med., tel. 01 4696 303 (maja.mijac@stampar.hr)

Vanjski suradnici – nastavnici u naslovnom zvanju

Nasl. doc. dr. sc. prim. Andrea Babić-Erceg, dr. med., tel. 01 4863 260 (andrea.babic.erceg@hzjz.hr)

Nasl. doc. dr. sc. Sanja Pleško, dr. med., tel. 01 2367 306 (sanja.plesko@gmail.com)

Stručno i tehničko osoblje

Esmina Prahin, mag. med.  lab. diag., radilište REBRO, tel. 01 2367 303 (eprahin1@gmail.com)

Silvija Anđal Smola, bacc. med. lab. diag., radilište REBRO, tel. 01 2367 303 (silvija.andal@gmail.com)

Lucija Krišto, bacc. sanit. ing., radilište HZJZ, tel. 01 4590 178 (lucija.rulek@hotmail.com)

Vesna Šušković-Mihiček, admin. tajnica Katedre/Zavoda, Rockefellerova 4, tel. 01 4590 115 (vesna.suskovic@mef.hr)

Pomoćno osoblje

Ana Jurkić, radilište REBRO, tel. 01 2367 303

Fikreta Mujadžić, radilište HZJZ, Rockefellerova 2, tel. 01 4590 178 (fikreta.mujadzic@gmail.com)