Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

+385 1 45 90 115; fax. +385 1 45 90 130

vesna.suskovic@mef.hr

Pročelnik / predstojnik

Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med.

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Prof. dr. sc. Branka Bedenić, prim. dr. med.

Tajnik

Doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, prim. dr. med.

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddisplomski i diplomski studij medicine
 • „Medicinska mikrobiologija i parazitologija“ –treća godina studija (90 sati, 8 ECTS bodova)
 • „Klinička mikrobiologija“ –četvrta godina studija (30 sati, 2 ECTS boda)
 • MSE – „Medical Microbiology“, – treća godina studija (152 sata, 10 ECTS bodova, voditeljica izv. prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, pomoćnik i LMS-koordinator doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek)
Diplomski studij sestrinstva
 • „Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu“ (prva godina studija, 125 sati, voditeljica doc. dr. sc. Z. Bošnjak)
 • „Bolničke infekcije“ (izborni predmet II godine, 60 sati, voditeljica prof. dr. sc. A. Budimir)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddisplomski i diplomski studij medicine
 • „HPV infekcija –najnovije spoznaje“ (predmet IV godine, voditeljica prof. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici hospitalnih infekcija“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)
 • „Biofilm infekcije – problem moderne medicine“ (predmet V godine, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • „Infekcije probavnog sustava u djece“ (predmet VI godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. A. Lukić Grlić)
 • „Kako zaustaviti bolničku infekciju“ (predmet IV godine, voditeljica prof. dr. sc. A. Budimir)
 • „Mikrobiologija sepse“ (predmet III godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. I. Mareković)
 • „Uzročnici zoonoza“ (predmet III godine, voditeljica doc. dr. sc. T. Vilibić Čavlek)
 • „Suvremena dijagnostika i epidemiologija dječjih bolesti uzrokovanih virusima“ (predmet III godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije – stari i novi dijagnostički problem“ (predmet IV godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. I. Mareković)
 • „Laboratorijska dijagnostika infekcija u trudnoći“ (predmet IV godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. N. Beader)
 • „Parazitarne infekcije u eri globalizacije i klimatskih promjena“ (predmet IV godine, voditelj doc. dr. sc. M. Sviben, suvoditeljica dr. sc. T. Vilibić Čavlek)

Poslijediplomski studij(i)

Specijalistički poslijediplomski studij „Klinička mikrobiologija“ (60 ECTS bodova, voditeljica studija izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, zamjenica voditeljice studija prof. dr. sc. Branka Bedenić);

Kolegiji na drugim specijalističkim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta:

 • „Odabrana poglavlja iz mikrobiologije“ (Specijalistički PD studij iz epidemiologije, voditeljica izv. prof. dr. sc. S. Ljubin Sternak)
 • „Mikrobiologija“ (Specijalistički PD studij iz opće kirurgije, voditeljica prof. dr. sc. J. Vraneš)
 • “Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije” (Specijalistički PD studij iz urologije, voditeljica izv. prof. dr. sc. I. Mareković)

Granski kolegiji na poslijediplomskom Doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ :

 • „Patogeneza infektivnih bolesti“ (voditeljica prof. sc. J. Vraneš)
 • „Infekcije biomaterijala“ (voditeljica prof. sc. J. Vraneš)
 • „Multirezistentne bakterije – uzročnici bolničkih infekcija“ (voditeljica prof. dr. sc. B. Bedenić)

Znanstveno istraživački projekti

 • „Fast and accurate pathogen identification and characterization“ (FAPIC – Horizon 2020) voditeljica: prof. dr. sc. Branka Bedenić,
 • „Novi i zapostavljeni virusni uzročnici infekcija dišnog sustava u vulnerabilnim skupinama bolesnika”, (HRZZ 2017-2021), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak,
 • „Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske“, (HRZZ 2017-2021), voditeljica: doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med.

tel. 4590 115

095 4678 000

Prof. dr. sc. Branka Bedenić, prim. dr. med.

tel. 2367 304
Redoviti profesori

Prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med.

tel. 2367 305
Izvanredni profesori

Izv. prof. dr. sc. Amarela Lukić Grlić, prim. dr. med.

tel. 4600 141

Izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, prim. dr. med.

tel. 4696 131

Izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med.

tel. 2367 319

Izv. prof. dr. sc. Nataša Beader, dr. med.

tel. 2367 304
Docenti

Doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, dr. med.

tel. 2367 315

Doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, prim. dr. med.

tel. 4863 238

Doc. dr. sc. Mario Sviben, dr. med.

tel. 4863 268
Poslijedoktorand

Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

tel. 4863 361
Asistent

Maja Mijač, dr. med.

tel. 4696 303
Vanjski suradnici – nastavnici u naslovnom zvanju

Nasl. doc. dr. sc. Andrea Babić-Erceg, prim. dr. med.

tel. 4863 260

Dr. sc. Sanja Pleško, dr. med.

viši naslovni asistent

tel. 2367 306

Stručno i tehničko osoblje

Silvija Anđal Smola, bacc. med. lab.diagn.

radilište REBRO

tel. 2367 303

Esmina Prahin, mag. med. lab. diag.

radilište REBRO

tel. 2367 303

Ana Sanković, dipl. sanit. ing.

radilište HZJZ

tel. 4590 178

Ljerka Slade-Šilović, mag. med. lab diag.

radilište HZJZ

tel. 4590 178

Vesna Šušković-Mihiček

admin. tajnica Katedre/Zavoda

Rockefellerova 4

tel. 4590 115

Pomoćno osoblje

Ana Jurkić

radilište REBRO

tel. 2367 303

Vesna Kelečić

radilište HZJZ

Rockefellerova 2

tel. 4590 178