Neurologija

[PDS TEČAJ] Suvremena dijagnostika i liječenje Parkinsonove bolesti

Objavljeno 12.11.2019.

[TEČAJ SMU] Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena

Objavljeno 15.07.2019.

[PDS TEČAJ] “Liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove...

Objavljeno 24.07.2017.

[PDS TEČAJ] “Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s...

Objavljeno 20.07.2017.

16. TJEDAN MOZGA (BRAIN AWARENESS WEEK) U HRVATSKOJ

Objavljeno 16.02.2017.

[TEČAJ I. KATEGORIJE] "Diferencijalna dijagnoza multiple skleroze"

Objavljeno 22.12.2016.

OPĆI PODACI

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb

+385 1 23 88 310

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof.dr.sc. Ervina Bilić

TAJNIK

Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Neurologija

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • „Sporo mislim, sporo hodam“, 6. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Klepac
 • „Kako živjeti s epilepsijom“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže
 • „Predrasude o multiploj sklerozi“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek
 • „Poremećaji autonomnog živčanog sustava“, 6. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek
 • “Zašto zaboravljam“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Klepac, suvoditelj: Prof. dr. sc. Fran Borovečki
 • „ „Vrti mi se!“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Branko Malojčić
 • „Boli me glava, što ću?, 6. godina, voditelji: Prof. dr. sc. Darija Mahović-Lakušić, Prof. dr. sc. Damir Petravić
 • „Zašto imamo tremor“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Srđana Telarović

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Neurologija (specijalistički poslijediplomski studij), voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • UKF projekt: link http://www.ukf.hr/default.aspx?id=18&projectid=497&prikaz=1, podprojekt „Small fiber neuropathy in graft versushost disease“, voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • Uspostavni istraživački projekt HRZZ-a „Evocirani potencijali moždanog debla i testiranje autonomnog živčanog sustava kao metode procjene progresije bolesti u bolesnika s klinički izoliranim sindromom“, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

U znanstveno-nastavnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu:

 • Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med., specijalist neurolog, pročelnica Katedre za neurologiju, e-mail: zdravka.po@gmail.com
 • Prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., specijalist neurolog, zamjenica pročelnice Katedre za neurologiju, e-mail: ervina.bilic@mef.hr
 • Prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: fbor@mef.hr
 • Prof. dr. sc. Mario Habek, dr. med., specijalist neutolog, e-mail: mhabek@mef.hr
 • Prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: darija.mahovic@zg.t-com.hr
 • Prof.dr.sc. Branko Malojčić, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: branko.malojcic@kbc-zagreb.hr
 • Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, dr. med., specijalist neurolog, tajnica Katedre za neurologiju, e-mail:zpetelin@mef.hr
 • Prof. dr. sc. Damir Petravić, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: damir5pet@yahoo.com
 • Prof. dr. sc. Srđana Telarović, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: srdjana.telarovic@gmail.com
 • Doc. dr. sc. Marina Boban, dr. med., specijalist neurolog, e-mail: maboban@mef.hr

 

U suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta (u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu):

 

Znanstveno-nastavna naslovna zvanja:

 

 

Vanjski suradnici:

 • Prof. dr. sc. Mario Vukšić (Zavod za neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Doc. dr. sc. Željka Vogrinc, ing. medicinske biokemije (Klinička jedinica za opću kliničku biokemiju, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb)
 • Doc. dr. sc. Magdalena Krbot Skorić, dipl.ing. elektrotehnike, Klinika za neurologiju KBC Zagreb, e-mail: mkrbot@gmail.com