Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Neurologija

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

+385 1 23 88 310

Pročelnik / Predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Ervina Bilić

Tajnica

prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Neurologija

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava“, 5. godina, voditelj: prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • „Sporo mislim, sporo hodam“, 6. godina, voditelj: prof. dr. sc. Nataša Klepac
 • „Kako živjeti s epilepsijom“, 5. godina, voditelj: prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže
 • „Predrasude o multiploj sklerozi“, 5. godina, voditelj: prof. dr. sc. Mario Habek
 • „Poremećaji autonomnog živčanog sustava“, 6. godina, voditelj: prof. dr. sc. Mario Habek
 • „Zašto zaboravljam“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Klepac, suvoditelj: prof. dr. sc. Fran Borovečki
 • „Vrti mi se!“, 5. godina, voditelj: prof. dr. sc. Branko Malojčić
 • „Boli me glava, što ću?", 6. godina, voditelji: prof. dr. sc. Darija Mahović-Lakušić, prof. dr. sc. Damir Petravić
 • „Zašto imamo tremor“, 5. godina, voditelj: prof. dr. sc. Srđana Telarović

Poslijediplomski studij(i)

Neurologija (specijalistički poslijediplomski studij), voditelj: prof. dr. sc. Ervina Bilić

Znanstveno istraživački projekti

 • UKF projekt: link, podprojekt „Small fiber neuropathy in graft versushost disease“, voditelj: prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • Uspostavni istraživački projekt HRZZ-a „Evocirani potencijali moždanog debla i testiranje autonomnog živčanog sustava kao metode procjene progresije bolesti u bolesnika s klinički izoliranim sindromom“, voditelj: prof. dr. sc. Mario Habek

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

U znanstveno-nastavnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu

doc. dr. sc. Barbara Barun

prof. dr. sc. Ervina Bilić

izv. prof. dr. sc. Marina Boban

prof. dr. sc. Fran Borovečki

izv. prof. dr. sc. Mario Habek

prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić

prof. dr. sc. Branko Malojčić

prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

izv. prof. dr. sc. Damir Petravić

prof. dr. sc. Zdravka Poljaković-Skurić

prof. dr. sc. Srđana Telarović

U suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta (u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu)

dr. sc. Tereza Gabelić

Znanstveno-nastavna naslovna zvanja

doc. dr. sc. Silvio Bašić

izv. prof. dr. sc. Nataša Klepac

izv. prof. dr. sc. Marina Roje Bedeković

izv. prof. dr. sc. Ivana Zadro

U suradničkom zvanju naslovnog poslijedoktoranda

dr. sc. Ivan Adamec

dr. sc. Andreja Bujan Kovač

Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Mario Vukšić

doc. dr. sc. Željka Vogrinc, ing. medicinske biokemije, Klinička jedinica za opću kliničku biokemiju, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku; zeljka.vogrinc@kbc-zagreb.hr

doc. dr. sc. Magdalena Krbot Skorić, dipl.ing. elektrotehnike, Klinika za neurologiju KBC Zagreb; mkrbot@gmail.com