Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Neurologija

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

+385 1 23 88 310

zdravka.po@gmail.com

Pročelnik / Predstojnik

Prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Prof.dr.sc. Ervina Bilić

Tajnik

Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Neurologija

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • „Sporo mislim, sporo hodam“, 6. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Klepac
 • „Kako živjeti s epilepsijom“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže
 • „Predrasude o multiploj sklerozi“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek
 • „Poremećaji autonomnog živčanog sustava“, 6. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek
 • “Zašto zaboravljam“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Klepac, suvoditelj: Prof. dr. sc. Fran Borovečki
 • „ „Vrti mi se!“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Branko Malojčić
 • „Boli me glava, što ću?, 6. godina, voditelji: Prof. dr. sc. Darija Mahović-Lakušić, Prof. dr. sc. Damir Petravić
 • „Zašto imamo tremor“, 5. godina, voditelj: Prof. dr. sc. Srđana Telarović

Poslijediplomski studij(i)

Neurologija (specijalistički poslijediplomski studij), voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić

Znanstveno istraživački projekti

 • UKF projekt: link, podprojekt „Small fiber neuropathy in graft versushost disease“, voditelj: Prof. dr. sc. Ervina Bilić
 • Uspostavni istraživački projekt HRZZ-a „Evocirani potencijali moždanog debla i testiranje autonomnog živčanog sustava kao metode procjene progresije bolesti u bolesnika s klinički izoliranim sindromom“, voditelj: Prof. dr. sc. Mario Habek

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

U znanstveno-nastavnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković

dr. med., specijalist neurolog

pročelnica Katedre za neurologiju

e-mail: zdravka.po@gmail.com

Prof. dr. sc. Ervina Bilić

dr. med., specijalist neurolog

zamjenica pročelnice Katedre za neurologiju

e-mail: ervina.bilic@mef.hr

Prof. dr. sc. Fran Borovečki

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: fbor@mef.hr

Prof. dr. sc. Mario Habek

dr. med., specijalist neutolog

e-mail: mhabek@mef.hr

Prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: darija.mahovic@zg.t-com.hr

Prof.dr.sc. Branko Malojčić

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: branko.malojcic@kbc-zagreb.hr

Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

dr. med., specijalist neurolog

tajnica Katedre za neurologiju

e-mail:zpetelin@mef.hr

Prof. dr. sc. Damir Petravić

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: damir5pet@yahoo.com

Prof. dr. sc. Srđana Telarović

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: srdjana.telarovic@gmail.com

Doc. dr. sc. Marina Boban

dr. med., specijalist neurolog

e-mail: maboban@mef.hr
U suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta (u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu)

Dr. sc. Barbara Barun

dr. med., specijalist neurolog

poslijedoktorand – viši asistent

e-mail: barbarabarun@gmail.com

Dr. sc. Tereza Gabelić

dr. med., specijalist neurolog

asistent

e-mail: terezagabelic@gmail.com
Znanstveno-nastavna naslovna zvanja

Prof. dr. sc. Nataša Klepac

dr.med. specijalist neurolog

e-mail: natasaklepac@gmail.com

Doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković

dr.med., specijalist neurolog

e-mail: m.roje.bedekovic@gmail.com

Doc. dr. sc. Ivana Zadro

dr.med. specijalist neurolog

e-mail: ivana.zadro@zg.t-com.hr
Vanjski suradnici

Prof. dr. sc. Mario Vukšić

Zavod za neuroznanost

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Željka Vogrinc

ing. medicinske biokemije

Klinička jedinica za opću kliničku biokemiju

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

KBC Zagreb

Doc. dr. sc. Magdalena Krbot Skorić

dipl.ing. elektrotehnike

Klinika za neurologiju KBC Zagreb

e-mail: mkrbot@gmail.com