Nuklearna medicina

Trenutno nema objava.

OPĆI PODACI

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinički zavod za nuklernu medicinu i zaštitu od zračenja
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Predstojnik: prof.dr.sc. Dražen Huić
tel: +385 1 23 88 587
e-mail: predstojnik_znm@kbc-zagreb.hr

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice
Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predstojnik: akademik Zvonko Kusić
Vinogradska 29, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 37 87 420
e-mail: zvonko.kusic@zg.t-com.hr

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

prof.dr.sc. Dražen Huić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

dr.sc. Sanja Kusačić-Kuna

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

  • Nuklearna medicina

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

  • Nuklearna medicina u dijagnostici i terapiji zloćudnih bolesti, Voditelj prof.dr.sc. Dražen Huić

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

  • Nuklearna medicina

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom Uvođenje dozimetrijskih proračuna kod bolesnika koji su primili radiojod u svrhu ablacije ostatnog tkiva štitnjače, glavni istraživač mr.sc. Darko Grošev, dipl.ing.fizike., suradnici dr.sc. Mario Medvedec, prof.dr.sc. Srećko Lončarić, prof.dr.sc. Dražen Huić

 

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom Scintigrafija limfnih čvorova čuvara kod karcinoma glave i vrata, voditelj prof.dr.sc. Dražen Huić, suradnici dr. Andrea Mutvar, prof.dr.sc. Drago Prgomet, dr. Martina Ciglar

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE

  • prof. Jona Draganović, tel. +385 1 23 88 587