Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Nuklearna medicina

Opći podaci

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Predstojnik: prof.dr.sc. Dražen Huić

tel: +385 1 23 88 587

e-mail: predstojnik_znm@kbc-zagreb.hr

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu, Vinogradska 29, 10 000 Zagreb

Predstojnik: akademik Zvonko Kusić

tel: +385 1 37 87 420

e-mail: zvonko.kusic@zg.t-com.hr

Pročelnik / predstojnik

prof.dr.sc. Dražen Huić

Zamjenik pročelnika / predstojnika

dr.sc. Sanja Kusačić-Kuna

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Nuklearna medicina

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Nuklearna medicina u dijagnostici i terapiji zloćudnih bolesti, Voditelj prof.dr.sc. Dražen Huić

Poslijediplomski studij(i)

Nuklearna medicina

Znanstveno istraživački projekti

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom Uvođenje dozimetrijskih proračuna kod bolesnika koji su primili radiojod u svrhu ablacije ostatnog tkiva štitnjače, glavni istraživač mr.sc. Darko Grošev, dipl.ing.fizike., suradnici dr.sc. Mario Medvedec, prof.dr.sc. Srećko Lončarić, prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom Scintigrafija limfnih čvorova čuvara kod karcinoma glave i vrata, voditelj prof.dr.sc. Dražen Huić, suradnici dr. Andrea Mutvar, prof.dr.sc. Drago Prgomet, dr. Martina Ciglar

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Izvanredni profesori

izv. prof. dr. sc. Dražen Huić

Docenti

doc.dr.sc. Maja Franceschi

KBC Sestre Milosrdnice

maja.franceschi@gmail.com

doc.dr.sc. Stanko Težak

naslovni docent (KBC-Zagreb)

stanko.tezak@kbc-zagreb.hr
Viši asistent

dr. sc. Sanja Kusačić Kuna

dr.sc. Tomislav Jukić

naslovni viši asistent (KBC Sestre Milosrdnice)

tomislav.jukic@kbcsm.hr
Asistenti

Andrea Mutvar, dr.med.

andrea.mutvar@kbc-zagreb.hr

Stručno i tehničko osoblje

prof. Jona Draganović

tel. +385 1 23 88 587