Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Nuklearna medicina

Opći podaci

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 23 88 587

e-mail: predstojnik_znm@kbc-zagreb.hr

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

izv. prof. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Nuklearna medicina

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Nuklearna medicina u dijagnostici i terapiji zloćudnih bolesti, voditelj prof. dr. sc. Dražen Huić

Poslijediplomski studij(i)

Nuklearna medicina

Znanstveno istraživački projekti

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „FDG PET/CT u karcinomu jajnika“. Voditelj dr.sc. Anja Tea Golubić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „Multricentrično istraživanje prognostičke vrijednosti oslikavanja F-18-FDG PET/CT-a pacijenata s preboljelim infarktom miokarda“. Voditelj Prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „Implementacija Ga-68 PET/CT oslikavanja u Hrvatskoj“. Voditelj Prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „SPECT/CT i PET/CT oslikavanje u kroničnim nezaraznim bolestima“. Voditelj Prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „Uvođenje dozimetrijskih proračuna kod bolesnika koji su primili radiojod u svrhu ablacije ostatnog tkiva štitnjače“. Suradnik Prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt pod pokroviteljstvom Međunarodne agenciju za atomsku sigurnost (IAEA) pod nazivom „Scintigrafija limfnih čvorova čuvara kod karcinoma glave i vrata“. Voditelj Prof.dr.sc. Dražen Huić

Međunarodni projekt Europske Unije “Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe”, akronim Euthyroid, 2015-2019, (glavni koordinatori projekta u Hrvatskoj: akademik Zvonko Kusić i doc. dr. sc. Tomislav Jukić), Institut Sveučilišta u Greifswaldu, Njemačka (glavni koordinator je Prof. Henry Völzke).  

Istraživaki projekt pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost “Investigation of Iodine Intake in Childhood and Pregnancy in View of National Strategy for Prevention of Iodine Deficiency Disorders”, akronim IPACSTOPIDD, Croatian Scientific Foundation project 2015-2018 (voditelj projekta: akademik Zvonko Kusić, koordinator doc. dr. sc. Tomislav Jukić)

Istraživački projekt pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost IP-2019-04-1130 Genetic and epigenetic markers as indicators of aggressiveness of differentiated thyroid cancer, akronim TyroGeneMark,  Znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo, Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti , Trajanje istraživanja:  48 mjeseci (01.01.2020.  – 31.12.2023, voditelj projekta Akademik Zvonko Kusić, suradnik: doc. dr. sc. Tomislav Jukić)

Projekt Sveučilišne potpore: Utjecaj metilacijskog  statusa TERT mutacije na diseminaciju diferenciranog karcinoma štitnjače, voditelj projekta: doc. dr. sc. Tomislav Jukić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

dr. sc. Margareta Dobrenić

dr. sc. Anja Tea Golubić

prof. dr. sc. Dražen Huić

doc. dr. sc. Tomislav Jukić

izv. prof. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna

doc. dr. sc. Petra Petranović Ovčariček

Stručno i tehničko osoblje

Jona Draganović, prof., jona.draganovic@kbc-zagreb.hr

+385 1 23 88 587