Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

Opći podaci

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

+385 1 23 67 610

Pročelnik

tomislav.baudoin@gmail.com

Zamjenik pročelnika

prof. dr. sc. Drago Prgomet

Tajnik

izv. prof. dr. sc. Mihael Ries

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

Otorhinolaryngology and Head and neck Surgery (dodiplomski engleski studij)

Temelji liječničkog umijeća

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Hitna stanja u ORL

Tumori glave i vrata

Poslijediplomski studij(i)

Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i zdravstvo

Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima

Poslijediplomski stručni studij Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

Poslijediplomski stručni studij Školska i adolescentna medicina

Poslijediplomski stručni studij Obiteljska medicina

Poslijediplomski stručni studij Pedijatrija

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

izv. prof. dr. sc. Jakov Ajduk

prof. dr. sc. Vladimir Bedeković

izv. prof. dr. sc. Mario Bilić

izv. prof. dr. sc. Srećko Branica

dr. sc. Boris Bumber

dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović

doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky

izv. prof. dr. sc. Mislav Gjurić

doc. dr. sc. Marko Velimir Grgić

dr. sc. Krešimir Gršić

izv. prof. dr. sc. Jadranka Handžić

prof. dr. sc. Livije Kalogjera

dr. sc. Andro Košec

doc. dr. sc. Lana Kovač Bilić

doc. dr. sc. Alan Pegan

doc. dr. sc. Gorazd Poje

dr. sc. Ratko Prstačić

doc. dr. sc. Ivan Rašić

doc. dr. sc. Darko Solter

izv. prof. dr. sc. Davor Vagić

Stručno i pomoćno osoblje

Ivana Belčić Picek

Lovorka Butina

Višnja Grgić – Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice