Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Patofiziologija

Klinički bolnički centar, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

+385 1 23 88 888

stjepko.plestina@kbc-zagreb.hr

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić

Tajnik

izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Patofiziologija (voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština)

Pathophysiology (voditelj: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić)

Poslijediplomski studij(i)

Specijalistički poslijediplomski studij Internistička onkologija

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, zamjenik: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev

 • Urološka onkologija, voditelj: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Ginekološki tumori, voditelj: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Potporno liječenje onkoloških bolesnika, voditelj: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Tumori hepatobilijarnog sustava, voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, zamjenik: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Osnove sistemskog liječenja tumora, voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, zamjenik: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Tumori probavne cijevi, voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, zamjenik: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Osnove imunoterapije tumora, voditeljica: prof. dr. sc. Dora Višnjić, zamjenica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Rak dojke, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Neuroendokrini tumori, voditelj: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Primjena translacijskih istraživanja u onkologiji i personaliziranoj medicini, voditeljica: doc. dr. sc. Ana Kulić, zamjenica: izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković -Skerlev
 • Tumori glave i vrata i CNSa, voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, zamjenica: doc. dr. sc. Vesna Bišof
 • Rijetki tumori, voditelj: izv. prof. dr. sc. Borislav Belev
 • Geni i rak, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Rak, plodnost, trudnoća, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Patofiziologija tumorskog rasta, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković - Skerlev, zamjenica: doc. dr. sc. Ana Kulić

Specijalistički poslijediplomski studij Opća interna medicina

 • Internistička onkologija, voditelj: prof. dr. sc. Stjepko Pleština

Specijalistički poslijediplomski studij Gerijatrija

 • Specifičnosti onkoloških bolesti u starijoj dobi, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić

Specijalistički poslijediplomski studij Vaskularna kirurgija

 • Znanstvene osnove vaskularne kirurgije, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković-Skerlev

Znanstveno istraživački projekti

Obzor Europe i drugi međunarodni projekti:

 • Alliance4Life Bridging the Research and Innovation Gap in Life Sciences-A4L_Bridge, voditelj: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • UPRmt genes in failing heart with diabetes and hyperglycemia, u A4L_ACTIONS, voditelj: Vid Mirošević, mentor: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • microRNAs as advanced biomarkers of heart failure-miHEART, u A4L_ACTIONS, voditelj: Tomo Svaguša, mentor: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • 964997 Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe, A4L_ACTIONS, suradnik: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • Intelligent Monitoring of Heart Failure Improving Disease Management, u A4L_ACTIONS suradnici: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić, Tomo Svaguša

Projekti Hrvatske zaklade za znanosti i domaći projekti:

 • IP-2019-04-1449 Mitohondrijske podpopulacije i UPRmt u dijabetičkoj kardiomiopatiji, voditelj: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • DOK-2021-02 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti voditelj: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • 10106-23-2448 Predviđanje odgovora na prekirurško sustavno liječenje HER2 pozitivnoga raka dojke metabolomičkim pristupom, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • KK.01.1.1.09.0033 Biomedicinsko istraživačko središte Šalata – BIMIS, suradnik: izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić
 • CRO-A- 00033 Technology and know-how to transfer in metabolomics and establishment of latest scientific equipment in Zagreb, suradnica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Biomedicinsko oslikavanje raka dojke, suradnica: izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke, suradnica: doc. dr. sc. Tajana Silovski

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Nastavnici

izv. prof. dr. sc. Borislav Belev

doc. dr. sc. Ivan Bilić

izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić

prof. dr. sc. Stjepko Pleština

izv. prof. dr. sc. Filip Sedlić

doc. dr. sc. Tajana Silovski

izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković Skerlev

Suradnici

dr. sc. Zrna Antunac Golubić

Vid Mirošević, dr. med.

dr. sc. Marina Popović

Vanjski suradnici