Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Psihijatrija i psihološka medicina

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

+385 1 23 88 394

procelnik.psihijatrija@mef.hr

Pročelnik / Predstojnik

Prof. dr. sc. Dražen Begić

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

Tajnik

Izv. prof. dr. sc. Marina Šagud

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Psihijatrija (s dječjom I adolescentnom psihijatrijom) – voditelj D. Begić, suvoditelji N. Mimica, I. Begovac
 • Psihološka medicina – voditelj R. Gregurek
 • Temelji liječničkog umijeća
 • Palijativna medicina

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Gospodin Horvat ide doktoru (Ivan Begovac)
 • Tjeskoba i kako je se osloboditi (Rudolf Gregurek)
 • Interpersonalni odnosi (Darko Marčinko)
 • Psihička trauma u adsolescenciji (Milena Skočić Hanžek)
 • Dijete u krizi – dijagnostičke metode u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji (Ivan Begovac)
 • Komunikacija u medicini (Marijana Braš)
 • Liaison psihijatrija (psihički problemi tjelesnih bolesnika) (Rudolf Gregurek)
 • Hitna stanja u psihijatriji (Marina Šagud)
 • Osnove medicinske seksologije i psihologije ljubavi (Miro Jakovljević)
 • Profesionalizam u medicini i psihijatriji (Miro Jakovljević)
 • Anksiozni poremećaji (Alma Mihaljević-Peleš)
 • Posttraumatski stresni poremećaj – dijagnostika i terapija (Rudolf Gregurek, Alma Mihaljević-Peleš)
 • Liječenje najčešćih mentalnih poremećaja u medicini (Ninoslav Mimica)
 • Ovisnosti (Ninoslav Mimica)
 • Funkcioniranje ličnosti u zdravlju i bolesti (Igor Filipčić)
 • Medicina ljudske seksualnosti (Dražen Begić)
 • Psihijatrija starije životne dobi (Ninoslav Mimica)
 • Psihoterapija (Zorana Kušević)
 • Psihotraumatologija (Miro Jakovljević)
Kolegiji na engleskom studiju
 • PSYCHIATRY (Alma Mihaljević-Peleš)
 • PSYCHOLOGICAL MEDICINE (Rudolf Gregurek)
 • PROBLEMS OF ADDICTION (Ninoslav Mimica)
 • PSYCHOSOMATIC MEDICINE (Rudolf Gregurek)
Kolegiji na studiju sestrinstva

Redovni kolegiji

 • PSIHOLOGIJA SESTRINSTVA (Neven Henigsberg)
 • REHABILITACIJA (Slađana Štrkalj-Ivezić)

Izborni kolegiji

 • MENTALNA HIGIJENA (Rudolf Gregurek)

Poslijediplomski studij(i)

 • PSIHIJATRIJA (Dražen Begić)
 • DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA (Ivan Begovac)
 • PSIHOTERAPIJA (Rudolf Gregurek)

Znanstveno istraživački projekti

 • PSYCHOEDUCATIONAL INTERVENTION VERSUS ANTIPSYCHOTIC-INDUCED SIDE EFFECTS (Martina Rojnić Kuzman)
 • BIOMARKERI U SHIZOFRENIJI – INTEGRACIJA KOMPLEMENTARNIH METODA U LONGITUDINALNOM PRAĆENJU PACIJENATA S PRVOM PSIHOTIČNOM EPIZODOM (Martina Rojnić Kuzman)
 • UTJECAJ RELIGIOZNOSTI NA ISHOD LIJEČENJA DEPRESIJE: KLINIČKI I BIOLOŠKI POKAZATELJI (Marina Šagud)
 • MULTIELEMENTNI PROFIL KOSE KAO METABOLIČKI BIO-INDIKATOR HUMANE DEPRESIJE (Ninoslav Mimica)
 • SPOSOBNOST I VJEŠTINA UPRAVLJANJA JEZIKOM: JEDNA TEORIJSKA I TRI EMPIRIJSKE TEZE O RELEVANTNOSTI UPRAVLJANJA JEZIKOM ZA LJUDSKU JEZIČNU DJELATNOST NA KORPUSU HRVATSKOG JEZIKA (Ninoslav Mimica)
 • PSIHOBIOLOŠKI ASPEKTI ENDOGENIH PSIHOZA (Ninoslav Mimica)
 • PSIHOPATOLOŠKA OBILJEŽJA RANJENIKA I PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA U RATU (Ninoslav Mimica)
 • FUNKCIONALNE PSIHOZE KAO NOZOLOŠKI ENTITET – EPIDEMIOLOŠKA, PSIHOLOŠKA I MORFOLOŠKA OBILJEŽJA (Ninoslav Mimica)
 • 1H-MRS PROMJENE U PREDVIĐANJU TERAPIJSKOG ODGOVORA, RELAPSA I POVRATA DEPRESIJE (Neven Henigsberg)
 • LONGITUDINALNO PRAĆENJE 1H-MRS PROMJENA KAO PREDIKTORA TERAPIJSKOG ODGOVORA, RELAPSA I POVRATA DEPRESIJE (Neven Henigsberg)
 • SPACIJALNI KORELAT 1-H MRS S TERAPIJSKIM ODGOVOROM U LIJEČENJU DEPRESIVNOG POREMEĆAJA (Neven Henigsberg)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Dražen Begić

Prof. dr. sc. Rudolf Gregurek

Prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš

Redoviti profesori

Prof. dr. sc. Neven Henigsberg

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

Izvanredni profesori

Izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac

Izv. prof. dr. sc. Marijana Braš

Izv. prof. dr. sc. Zorana Kušević

Izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko

Izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman

Izv. prof. dr. sc. Milena Skočić Hanžek

Izv. prof. dr. sc. Marina Šagud

Docenti

Doc. dr. sc. Miroslav Herceg

Doc. dr. sc. Dubravka Kalinić

Doc. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović

Nastavnici u naslovnim zvanjima

Prof. dr. sc. Igor Filipčić

Prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

Doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić

Doc. dr. sc. Maja Bajs Janović

Doc. dr. sc. Saša Jevtović

Doc. dr. sc. Mladen Lončar

Doc. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa

Dr. sc. Vedran Bilić

Doc. dr. sc. Gordan Majić

Doc. dr. sc. Petrana Brečić

Asistenti

Dr. Andrea Ražić Pavičić

Dr. sc. Aleksandar Savić

Dr. sc. Maja Živković

Umirovljeni nastavnici – vanjski suradnici

Prof. dr. sc. Miro Jakovljević

 • Prof. dr. sc. Veljko Đorđević
 • Prof. dr. sc. Vlasta Rudan
 • Prof. dr. sc. Vesna Vidović
Gostujući profesor
 • Prof. dr. sc. Norman Sartorius
Vanjski suradnici (znanstveno-nastavni angažman)

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb

 • Doc. dr. sc. Špiro Janović
 • Dr. sc. Jasmina Grubišin
 • Mr. sc. dr. Neda Greš
 • Dr. Biljana Kosanović Rajačić
 • Dr. sc.  Suzan Kudlek Mikulić
 • Dr. Maja Šeparović Lisak
 • Dr.sc. Ivana Kekin
 • Dr. Lena Santrić
 • Prof. Nenad Jakšić
 • Prof. Kornelija Oelsner
 • Zoran Bradaš, mag. med. techn.
 • Dr. sc. Mara Tripković
 • Mr. sc. dr. Damir De Zan
 • Mr. sc. dr. Silvana Pleština
 • Dr. Vesna Grgić
 • Dr. Herman Vukušić
 • Dr. sc. Trpimir Jakovina, dipl. psih.
 • Zdenka Aurer, mag. med. techn.

Klinika za psihijatriju Vrapče

 • Doc. dr. sc. Goran Arbanas
 • Doc. dr. sc. Suzana Uzun
 • Doc. dr. sc. Oliver Kozumplik
 • Dr. sc. Krešimir Puljić