Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

[HVALA] Velika pomoć izdavača “Medicinska naklada – Zagreb”...

Objavljeno 26.03.2020.

[1. GODINA] Raspored nastave za predmet “Uvod u medicinu i povijest...

Objavljeno 16.09.2019.

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Aida Mujkić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof. dr. sc. Ana Borovečki

TAJNIK

Prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine:

 

 • Uvod u medicinu i povijest medicine
 • Socijalna medicina
 • Zdravlje u zajednici – interkatedarski predmet
 • Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika
 • Školska medicina

 

Medical Studies in English:

 

 • Social medicine and introduction to medicine
 • History of medicine
 • School Medicine
 • Organization and managment of the health care
 • Community health – interdepartment course
 • Medical Ethics

 

Studij sestrinstva

 

 • Filozofija, teorija i znanost u sestrinstvu
 • Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita
 • Teorija odgoja i obrazovanja
 • Nastavno umijeće

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine:

 • Planiranje obitelji
 • Zaštita zdravlja mladih
 • Liječnici i njihovi suradnici
 • Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine
 • Elementi naracije o medicini i u medicini (u suradnji s Katedrom za psihijatriju i psihološku medicinu)
 • Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu (u suradnji s Katedrom za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada)

 

Medical Studies in English:

 

 • Management in hospital setting

 

Studij sestrinstva:

 

 • Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama
 • Etika u sestrinstvu
 • Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Generički modul Opće kompetencije liječnika specijalista (sudjelovanje u nastavi)

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Aida Mujkić
 • Razvoj nacionalnog registra vrednovanih preventivnih programa, projekt Sveučilišta u Zagrebu 2015. i 2016., voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Razvoj metodologije oblikovanja nacionalne strategije ulaganja u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2017.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Utvrđivanje prepreka u implementaciji strategije ulaganja u rani razvoj djece – analiza kapaciteta za implementaciju i umrežavanje partnera, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2018.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Stvaranje preduvjeta za provedbu cjelovite intervencije Ulaganja u rani razvoj djece, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2019.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Primijenjena istraživanja u javnom zdravstvu (suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i međunarodnim partnerima) , voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • PUB HUB Croatia (od 2014.) – program operativnih istraživanja i intervencija u području upravljanja zdravstvenim sustavom.  /uključuje sporazume o suradnji s različitim dionicima u zdravstvenom sustavu RH te međunarodno npr. European Observatory on Health Systems and Policies  & Health System and Poicy Monitor www.hspm.org , voditelj: prof. dr. sc.  Aleksandar Džakula
 • Analiza Internet foruma o mentalnim bolestima – FOMB projekt, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Ognjen Brborović

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

 • Prof. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med., spec. socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, redoviti profesor (ssogoric@snz.hr, 4590 132)
 • Prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med., spec. pedijatrije, redoviti profesor, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (amujkic@snz.hr, 4590 134)
 • Prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med., prof. filozofije i komparativne književnosti, specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom, mag. sanit. public., izvanredni profesor (abor@mef.hr, 4590 140)
 • Prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr. med., specijalist javnog zdravstva, izvanredni profesor, kumulativni radni odnos Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet (danijela.stimac@hzjz.hr, 4590 153)
 • Prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr.med., spec. javnog zdravstva, izvanredni profesor (adzakula@snz.hr, 4590 185)
 • Prof. dr. sc. Ognjen Brborović, dr.med., spec. javnog zdravstva, izvanredni profesor (obrborov@snz.hr, 4590 126)
 • Doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., specijalist školske medicine, docent, kumulativni radni odnos u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” (vmusil@snz.hr, 4590 118)
 • Doc. dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., specijalist školske i adolescentne medicine, docent, (mmajer@snz.hr, 4590 129)
 • Dorja Vočanec, dr. med., asistent (dvocanec@snz.hr, 4590 168)
 • Iva Lukačević Lovrenčić, dr. med., asistent (iva.lukacevic.lovrencic@snz.hr, 4590 104)

 

Nastavnici u naslovnim zvanjima

 

 • Prof. dr. sc. Urelija Rodin, dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, naslovni izvanredni profesor, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (urelija.rodin@hzjz.hr, 4590 153)
 • Doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., specijalist radiologije, uže specijalnosti ultrazvuk, Odjel za lokomotroni sustav Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, naslovni docent (mislav.cavka@yahoo.com)
 • Doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med., specijalist javnog zdravstva, naslovni docent, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (ana.ivicevic@hzjz.hr)

 

Nastavnici u mirovini

 • Prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med., specijalist školske medicine, redoviti profesor u trajnom zvanju, kuulativni radni odnos u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” (vjuresa@snz.hr, 4590 154)
 • Prof. dr. sc. Gordana Pavleković, dr. med., spec. obiteljske medicine, redoviti profesor (gpavleko@snz.hr)
 • Prof. dr. sc. Zvonko Šošić, dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, izvanredni profesor (zsosic@snz.hr)

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 • Diana Strbad, dipl. novinar, referent za nastavu (dstrbad@mef.hr, 4590 103)
 • Martina Sokač Grgec, bacc. med. techn. (msgrgec@snz.hr, 4590 103)