Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

[1. GODINA] Raspored nastave za predmet “Uvod u medicinu i povijest...

Objavljeno 16.09.2019.

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Aida Mujkić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof. dr. sc. Selma Šogorić

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Diplomski studij: 
 • Uvod u medicinu i povijest medicine
 • Socijalna medicina
 • Zdravlje u zajednici – interkatedarski predmet
 • Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika
 • Školska medicina
 Engleski jezik: 
 • Social medicine and introduction to medicine
 • History of medicine
 • School Medicine
 • Organization and managment of the health care
 • Community health - interdepartment course
 • Medical Ethics
 Studij sestrinstva 
 • Filozofija, teorija i znanost u sestrinstvu
 • Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Što i kako učiti na medicini?
 • Planiranje obitelji
 • Zaštita zdravlja mladih
 • Liječnici i njihovi suradnici
 • Nasilje u obitelji i zdravlje
 • Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine
 • Elementi naracije o medicini i u medicini (u suradnji s Katedrom za psihijatriju i psihološku medicinu)
 • Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu (u suradnji s Katedrom za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada)

 

IZBORNI KOLEGIJI NA ENGLESKOM JEZIKU

 

 • Management in hospital setting

 

IZBORNI KOLEGIJI (STUDIJ SESTRINSTVA)

 

 • Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama
 • Etika u sestrinstvu

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Školska i adolescentna medicina

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Aida Mujkić
 • Značaj adiponektina u procjeni rizika za metabolički sindrom u adolescenata, projekt Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Vesna Jureša
 • Razvoj nacionalnog registra vrednovanih preventivnih programa (nastavak istraživanja iz 2014. godine), projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Primijenjena istraživanja u javnom zdravstvu (suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i međunarodnim partnerima) , voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Evaluacija reformi sustava hitne medicinske pomoći i palijativne skrbi – ugovor o poslovnoj suradnji, voditelj doc. dr. sc. Aleksandar Džakula
 • Analiza Internet foruma o mentalnim bolestima – FOMB projekt, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj doc. dr. sc. Ognjen Brborović
 • Kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih – voditelj prof.dr.sc. Vesna Jureša

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

 • Prof. dr.sc. Želimir Jakšić, profesor emeritus, dr.med., spec. higijene i socijalne medicine (4590 103)
 • Prof.dr.sc. Vesna Jureša, dr.med., spec. školske medicine, redovni profesor u trajnom zvanju, kumulativni radni odnos sa Zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, prodekan za nove studijske programe (vjuresa@snz.hr, 4590 154)
 • Prof.dr.sc. Gordana Pavleković, dr.med., spec. opće medicine, redovni profesor (gpavleko@snz.hr, 4590 104)
 • Prof.dr.sc. Selma Šogorić, dr.med., spec. socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, izvanredni profesor (ssogoric@snz.hr, 4590 132)
 • Prof.dr.sc. Aida Mujkić, dr.med., spec. pedijatrije, izvanredni profesor (amujkic@snz.hr, 4590 134)
 • Doc. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med., prof. filozofije i komparativne književnosti, specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom, mag. sanit. public.,docent (abor@mef.hr, 4590 140)
 • Doc. dr. sc. Danijela Štimac, dr. med., specijalist javnog zdravstva, docent, kumulativni radni odnos Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet (danijela.stimac@hzjz.hr, 4590 153)
 • Doc. dr. sc. Urelija Rodin, dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, docent , kumulativni radni odnos Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet, (urelija.rodin@hzjz.hr, 4590 153),
 • Doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr.med., spec. javnog zdravstva, docent (adzakula@snz.hr, 4590 185)
 • Doc. dr. sc. Ognjen Brborović, dr.med., spec. javnog zdravstva, docent (obrborov@snz.hr, 4590 126)
 • Dr. sc. Vera Musil, dr.med., specijalist školske medicine , znanstveni novak- poslijedoktorand (vmusil@snz.hr, 4590 168)
 • Marjeta Majer, dr. med., znanstveni novak- asistent (mmajer@snz.hr, 4590 129)

 

Nastavnici u naslovnim zvanjima

 

 • dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., specijalist radiologije, subspecijalist ultrazvuka, naslovni viši asistent , Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Dubrava (mislav.cavka@yahoo.com)
 • Dr.sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med., specijalist javnog zdravstva, naslovni viši asistent, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (ana.ivicevic@hzjz.hr)

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE