Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

Pročelnica

Zamjenik pročelnice

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

Tajnica

izv. prof. dr. sc. Vera Musil

OBVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Studij medicine na engleskom jeziku
 • Uvod u medicinu i povijest medicine
 • Socijalna medicina
 • Zdravlje zajednice – međukatedarski kolegij
 • Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika
 • Školska medicina
Studij medicine na engleskom jeziku
 • Social Medicine and Introduction to Medicine
 • History of Medicine
 • School Medicine
 • Organization and Management of the Healthcare
 • Community Health – interdepartmental course
 • Medical Ethics
Diplomski studij sestrinstva
 • Filozofija, teorija i znanost u sestrinstvu
 • Promicanje zdravlja i primarne zdravstvene zaštite
 • Teorija odgoja i obrazovanja
 • Umijeće podučavanja

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Studij medicine na hrvatskom jeziku
 • Planiranje obitelji
 • Zaštita zdravlja mladih
 • Liječnici i njihovi suradnici
 • Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine
 • Elementi pripovijedanja o medicini i u medicini (u suradnji s Klinikom za psihijatriju i psihološku medicinu)
 • Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu? (u suradnji sa Zavodom za zdravlje okoliša, medicinu rada i sporta)
Studij medicine na engleskom jeziku
 • Management in Hospital Setting
Diplomski studij sestrinstva
 • Sustav zdravstvene zaštite s upravljanjem u zdravstvenim zavodima
 • Etika u sestrinstvu
 • Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Generički modul Opće kompetencije liječnika specijalista

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Public Health Hub Croatia program

PUB HUB Croatia program predstavlja istraživačke, edukativne i provedbene aktivnosti u području zdravstvene zaštite. U okviru programa provode se istraživanje, policy analize i edukacije, te razvijaju projektni prijedlozi. Transfer znanja i tehnologija ostvaruje se kao kombinacija edukacije i zajedničkog rada na izabranim projektnim zadacima. Aktivnosti PUB HUB programa usmjerene su na razumijevanje i rješavanje realnih problema, a provode se s namjerom da se unaprijedi i olakša donošenje odluka u području zdravstvene zaštite.

Aktivnosti u okviru PUB HUB Croatia programa provode se kontinuirano od 2015. godine.

Voditelj programa: Prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

Suradnici:

dr. sc. Dorja Vočanec

Iva Lukačević Lovrenčić, dr. med

Grantovi Sveučilišta u Zagrebu

Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece; Voditelj: prof. dr. sc. Aida Mujkić

Izrada nacionalnog registra evaluiranih preventivnih programa; 2015-2016; Voditeljica: prof. dr. sc. Selma Šogorić

Razvoj metodologije za oblikovanje nacionalne strategije ulaganja u rani razvoj djece kroz međusektorsku suradnju; 2017.; Voditeljica: prof. dr. sc. Selma Šogorić

Utvrđivanje prepreka u provedbi strategije ulaganja u rani razvoj djece - analiza kapaciteta za provedbu i umrežavanje partnera; 2018.; Voditeljica: prof. dr. sc. Selma Šogorić

Stvaranje preduvjeta za provedbu cjelovite intervencije Ulaganje u rani razvoj djece; 2019.; Voditeljica: prof. dr. sc. Selma Šogorić

Analiza internetskog foruma o mentalnim bolestima - projekt FOMB; Voditelj: prof. dr. sc. Ognjen Brborović

Razni projekti

Primijenjena istraživanja u javnom zdravstvu (suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i međunarodnim partnerima) Voditeljica: prof. dr. sc. Selma Šogorić

PUB HUB Hrvatska (od 2014.) – program operativnih istraživanja i intervencija u području upravljanja zdravstvenim sustavom. Uključuje sporazume o suradnji s različitim dionicima u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske i na međunarodnoj razini, npr. Europski opservatorij za zdravstvene sustave i politike, www.hspm.org; Voditelj programa: prof.dr.sc. Aleksandar Džakula

Zajedničko djelovanje EU-a ImpleMENTAL; Voditelj radnog paketa 2 - Diseminacija i nacionalni koordinator: prof. dr. sc. Danijela Štimac-Grbić

ERAPerMed projekt - DEEPEN-iRBD; Voditelj radnog paketa 5 - Analiza etičkih i društvenih pitanja:  prof. dr. sc. Ana Borovečki

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

prof. dr. sc. Ana Borovečki

izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

Iva Lukačević Lovrenčić, dr. med.

doc. dr. sc. Marjeta Majer

prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić

izv. prof. dr. sc. Vera Musil

prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić

dr. sc. Dorja Vočanec

doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik

Umirovljeni profesori

prof. dr. sc. Selma Šogorić

dr. med., specijalist javnog zdravstva

redoviti profesor

ssogoric@snz.hr

 

prof. dr. sc. Vesna Jureša

dr. med., specijalist školske medicine, redoviti profesor u trajnom zvanju

kuulativni radni odnos u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

vjuresa@snz.hr

4590 154

prof. dr. sc. Gordana Pavleković

dr. med., spec. obiteljske medicine

redoviti profesor

gpavleko@snz.hr

prof. dr. sc. Zvonko Šošić

dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite

izvanredni profesor

zsosic@snz.hr

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Martina Sokač Grgec

Diana Strbad