Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

Pročelnik / predstojnik

Prof.dr.sc. Ana Borovečki

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

Tajnica katedre

Doc. dr. sc. Vera Musil

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine:
 • Uvod u medicinu i povijest medicine
 • Socijalna medicina
 • Zdravlje u zajednici – interkatedarski predmet
 • Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika
 • Školska medicina
Medical Studies in English:
 • Social medicine and introduction to medicine
 • History of medicine
 • School Medicine
 • Organization and managment of the health care
 • Community health – interdepartment course
 • Medical Ethics
Studij sestrinstva
 • Filozofija, teorija i znanost u sestrinstvu
 • Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita
 • Teorija odgoja i obrazovanja
 • Nastavno umijeće

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine:
 • Planiranje obitelji
 • Zaštita zdravlja mladih
 • Liječnici i njihovi suradnici
 • Metode zdravstveno-odgojnog rada u praksi doktora medicine
 • Elementi naracije o medicini i u medicini (u suradnji s Katedrom za psihijatriju i psihološku medicinu)
 • Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu (u suradnji s Katedrom za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada)
Medical Studies in English:
 • Management in hospital setting
Studij sestrinstva:
 • Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama
 • Etika u sestrinstvu
 • Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

Poslijediplomski studij(i)

 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Generički modul Opće kompetencije liječnika specijalista (sudjelovanje u nastavi)

ZNanstveno istraživački projekti

 • Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Aida Mujkić
 • Razvoj nacionalnog registra vrednovanih preventivnih programa, projekt Sveučilišta u Zagrebu 2015. i 2016., voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Razvoj metodologije oblikovanja nacionalne strategije ulaganja u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2017.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Utvrđivanje prepreka u implementaciji strategije ulaganja u rani razvoj djece – analiza kapaciteta za implementaciju i umrežavanje partnera, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2018.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Stvaranje preduvjeta za provedbu cjelovite intervencije Ulaganja u rani razvoj djece, projekt  Sveučilišta u Zagrebu 2019.,  voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • Primijenjena istraživanja u javnom zdravstvu (suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i međunarodnim partnerima) , voditelj prof. dr. sc. Selma Šogorić
 • PUB HUB Croatia (od 2014.) – program operativnih istraživanja i intervencija u području upravljanja zdravstvenim sustavom.  /uključuje sporazume o suradnji s različitim dionicima u zdravstvenom sustavu RH te međunarodno npr. European Observatory on Health Systems and Policies  & Health System and Poicy Monitor www.hspm.org , voditelj: prof. dr. sc.  Aleksandar Džakula
 • Analiza Internet foruma o mentalnim bolestima – FOMB projekt, projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Ognjen Brborović

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Prof. dr. sc. Aida Mujkić

dr. med., spec. pedijatrije

redoviti profesor, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

amujkic@snz.hr

4590 134

Prof. dr. sc. Ana Borovečki

dr. med., prof. filozofije i komparativne književnosti

specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom, mag. sanit. public.

izvanredni profesor

abor@mef.hr

4590 140

Prof. dr. sc. Danijela Štimac

dr. med., specijalist javnog zdravstva

izvanredni profesor

kumulativni radni odnos Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet

danijela.stimac@hzjz.hr

4590 153

Izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović

dr.med., spec. javnog zdravstva

izvanredni profesor

obrborov@snz.hr

4590 126

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula

dr.med., spec. javnog zdravstva

izvanredni profesor

adzakula@snz.hr

4590 185

Doc. dr. sc. Vera Musil

dr. med., specijalist školske medicine, docent

kumulativni radni odnos u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”

vmusil@snz.hr

4590 118

Doc. dr. sc. Marjeta Majer

dr. med., specijalist školske i adolescentne medicine

docent

mmajer@snz.hr

4590 129

Dorja Vočanec, dr. med.

asistent

dvocanec@snz.hr

4590 168

Iva Lukačević Lovrenčić, dr. med.

asistent

iva.lukacevic.lovrencic@snz.hr

4590 104
Nastavnici u naslovnim zvanjima

Doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik

dr. med., specijalist javnog zdravstva, naslovni docent

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

ana.ivicevic@hzjz.hr
Umirovljeni nastavnici

Prof. dr. sc. Selma Šogorić

dr. med., specijalist javnog zdravstva

redoviti profesor

ssogoric@snz.hr

 

Prof. dr. sc. Vesna Jureša

dr. med., specijalist školske medicine, redoviti profesor u trajnom zvanju

kuulativni radni odnos u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

vjuresa@snz.hr

4590 154

Prof. dr. sc. Gordana Pavleković

dr. med., spec. obiteljske medicine

redoviti profesor

gpavleko@snz.hr

Prof. dr. sc. Zvonko Šošić

dr. med., specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite

izvanredni profesor

zsosic@snz.hr

Stručno i tehničko osoblje

Diana Strbad, dipl. novinar

referent za nastavu

dstrbad@mef.hr

4590 103

Martina Sokač Grgec

bacc. med. techn.

msgrgec@snz.hr

4590 103