Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Sudska medicina

Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, 10000 Zagreb

dmayer@mef.hr

Pročelnica / Predstojnica

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Diplomski studij: Sudska medicina

Poslijediplomski studij(i)

Doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • Elektroforeza DNA
 • Izolacija DNA izrazličitih bioloških uzoraka
 • Sekvenciranje DNA
 • Reakcija lančane polimeraze u realnom vremenu (“Real Time DNA”)
 • PCR, umnažanje STR lokusa ili mitohondrijske DNA
Posljediplomski doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • Sudska medicina
Specijalistički poslijediplomski studij
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
Kolegija na drugim fakultetima
 • Forenzička stomatologija (Stomatološki fakultet, dodipl.)
 • Sudska medicina (Pravni fakultet, dodipl.)
 • Medicinska kriminalistika (Policijska akademija, dodipl.)
 • Sudska medicina (Pravni fakultet, poslijedipl.)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

izv. prof. dr. sc. Marija Baković

dr. sc. Pero Bubalo

Anita Galić Mihić, dr. med.

prof. dr. sc. Milovan Kubat

Slavica Martinović, dr. med.

prof. dr. sc. Davor Mayer

Anton Mažuranić, dr. med.

prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki

Petar Škavić, dr. med.

Martina Tkalčić, dr. med.

Kemijskotoksikološki laboratorij

Tajana Mraović, dipl. ing.

dr. sc. Marina Nestić

DNA laboratorij

Ivana Furač, dipl. ing.

Stručno i tehničko osoblje

Kristina Birger

Dijana Dobrečević

Željka Vujanović