Zdravstvena ekologija i medicina rada

[NATJEČAJ ZA UPIS] Poslijediplomski specijalistički studiji “Medicina...

Objavljeno 30.05.2018.

Simpozij o ranoj detekciji kardiovaskularnog rizika – 18.3. (subota) ŠNZ...

Objavljeno 08.03.2017.

OPĆI PODACI

Rockefellerova 4
10 000 Zagreb

+385 1 45 09 112

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Zdravstvena ekologija i medicina rada

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Redoviti profesori

  • prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić
  • prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović

 

Izvanredni profesori

  • izv. prof. dr. sc. Ksenija Vitale
  • izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić

 

Docenti

  • doc. dr. sc. Jasna Pucarin Cvetković
  • doc. dr. sc. Iskra Alexandra Nola

 

Viši asistenti

  • dr. sc. Milan Milošević

 

Znanstveni novak – asistenti

  • Hana Brborović