Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Zdravstvena ekologija i medicina rada i sporta

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

+385 1 45 09 112

Pročelnik / predstojnik

Izv. prof. dr. sc. Milan Milošević

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin Cvetković

Tajnik

Doc. dr. sc. Hana Brborović

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Zdravstvena ekologija i medicina rada i sporta

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori

Prof. dr.sc. Ksenija Vitale

MPH, dipl. ing. biotehnologije

redoviti profesor

e-mail: ksenija.vitale@snz.hr

Telefon: 01 4590 166
Izvanredni profesori

Izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin Cvetković

dipl.ing. prehrambene tehnologije

izvanredni profesor

e-mail: jasna.pucarin@snz.hr

Telefon: 01 4590 144

Izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola

MPH, dipl.biol., univ.mag.admin.sanit

izvanredni profesor

e-mail: ianola@snz.hr

Telefon: 01 4590 15

Izv. prof. dr. sc. Milan Milošević

dr. med., specijalist medicine rada i sporta

izvanredni profesor

e-mail: milan.milosevic@snz.hr

Telefon: 01 4590 167
Docenti

Doc. dr.sc. Hana Brborovic

dr. med. specijalist medicine rada i sporta

docent

e-mail: hana.brborovic@snz.hr

Telefon: 01 4590 173
Asistenti

Roko Žaja

dr.med.

asistent

e-mail: zaja@snz.hr

Rea Janda

mag.appl.chem

asistent

e-mail: rjanda@snz.hr

Telefon: 01 4590 171

Matija Dvorski

mag. educ. biol. et chem.

asistent

e-mail: matija.dvorski@snz.hr
Odjel za vode i balneoklimatologiju

Damir Andabaka

dipl.ing. prehrambene tehnologije

e-mail: dandabak@snz.hr

Telefon: 01 4590 120
Vanjski suradnici
  • Prof. dr. sc. Antoinette Kaić Rak, naslovni redoviti profesor
  • Doc. dr. sc. Krunoslav Capak, naslovni poslijedoktorand
Umirovljeni nastavnici
  • Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr.med., spec. medicine rada i sporta, redovita profesorica u trajnom zvanju
  • Prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, dipl.ing. biotehnologije, redovita profesorica u trajnom zvanju
  • Prof. dr. sc. Ankica Senta, dipl.ing. biotehnologije, redovita profesorica

Stručno i tehničko osoblje

Referent za nabavu

Božica Kereta

e-mail: bkereta@snz.hr

Telefon: 01/4590-111
Tehničari

Jadranka Potlaček

Telefon: 01 4590 171

Blaženka Šafranić

Telefon: 01 4590 123

Boris Blažević

bblazevi@snz.hr

Telefon: 01 4590 174

Goran Bogner

Telefon: 01 4590 123