Odsjek za diplomsku nastavu

[UPIS NA MEDICINU] Informacije o postupku upisa na studij medicine u ak. god....

Objavljeno 06.05.2017.

[ANKETA] Istraživanje aspekata studentskog iskustva u generaciji studenata...

Objavljeno 03.11.2016.

Odsjek za diplomsku nastavu obavlja stručno-administrativne poslove vezane uz obavljanje evidencije, pripreme i koordinaciju izvođenja diplomske nastave.

Trenutno nema dokumenata.

Josipa Radoš, uprav.prav.

voditeljica Odsjeka diplomske nastave

+385 1 45 66 915

Studentska referada Šalata

Mara Butina

referent za studente III. i IV. godine studija

+385 1 45 66 935

Branka Hafner

referent za izborne predmete

+385 1 45 90 287

Jadranka Hrastinski

referent za studente I. i II. godine studija

+385 1 45 66 932

Ivana Kapović

referent za razredbeni postupak, „X“-ice i ISVU program

+385 1 45 66 933

Petra Lamešić

referent za studente V. i VI. godine studija

+385 1 45 66 943

Ljiljana Lekić

referent za diplomski ispit i izdavanje potvrda nakon završetka studija

+385 1 45 66 934

Željka Vrančić

referent za vanjsku suradnju

+385 1 45 66 916

Studentska referada Rebro

Medical studies in English

+385 1 24 20 025

Lidija Kožinec

referent za predmete Patofiziologija, Neurologija, Neurokirurgija, Onkologija, Nuklearna medicina,

+385 1 24 22 192

Anita Pokupec Bilić

referent za predmete Klinička propedeutika, Interna medicina, Pedijatrija, Fizikalna medicina, Psihijatrija

+385 1 24 22 173

Iva Lekić

referent

Iva Semren

referent

Višnjcia Harcet

referent

Ksenija Matacun

referent

Studentska referada Vinogradska

Lovorka Butina

referent

Studetnska referada Merkur

Marijana Cetin

referent