Odjel za specijalističke studije

[PDS] Natječaj za upis na sveučilišni PDS studij “Javno...

Objavljeno 14.10.2019.

[MEF] Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke...

Objavljeno 10.05.2019.

[NATJEČAJ ZA UPIS] Poslijediplomski specijalistički studiji “Medicina...

Objavljeno 30.05.2018.

[NATJEČAJ ZA UPIS] Poslijediplomski specijalistički studiji

Objavljeno 02.05.2018.

[NATJEČAJ] ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Objavljeno 27.04.2016.

Poslijediplomski specijalistički studij provodi se u tijeku stručnog usavršavanja i najčešće je uključen u program specijalizacije iz određenog područja.

Specijalistički poslijediplomski studij traje jednu godinu i završava polaganjem svih ispita i polaganjem završnog ispita te izradom i obranom završnog stručnog rada.

Fakultet provodi organiziranu poslijediplomsku nastavu iz 30 područja i to u svakoj školskoj godini iz svih za koje se prijavi potreban broj polaznika.

Zbog zanimanja stranih studenata, neki se studiji po potrebi održavaju i na engleskom jeziku.

Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Pravilnikom o dopuni pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Obavijest za strane studente

Studenti koji su diplomu stekli izvan Republike Hrvatske (iznimka su kandidati koji su diplomu stekli na teritoriju bivše Jugoslavije prije lipnja 1991.godine), dužni su proći postupak akademskog priznavanja. Informacije dostupne u Uredu za akademsko priznavanje.

Završni specijalistički rad na specijalističkim pds studijima

Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

Opseg završnog specijalističkog rada:

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose 2000,00 kn. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

HODOGRAM

UNIV SPEC1

UNIV SPEC2

UNIV SPEC3

NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Formular za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada

Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje

Pitanja vezana uz specijalističke studije uputiti na:

Katarina Petric, prof.def.

Specijalistički studiji

+385 1 45 66 716

Tea Omrčen

Završni specijalistički rad
Radno vrijeme od 12 - 16 h

+385 1 45 66 916

Jasmina Seginj, oec.

Završni specijalistički rad

+385 1 45 66 916