Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Odsjek za poslijediplomske studije

Odsjek za poslijediplomske studij odrađuje slijedeće djelatnosti:

 • obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz prijedloge programa poslijediplomskih studija
 • obavlja stručne poslove za izradu izvedbenih nastavnih planova studija
 • sudjeluje u pripremi materijala za izradu priručnika za studente poslijediplomskih studija
 • vodi evidenciju o obavljenoj nastavi i ispitima
 • prikuplja svu potrebnu dokumentaciju o studentima i obavljenim ispitima te odlaže u dosje studenta
 • obavlja stručne poslove nadležnim odborima za magistarske radove, odboru za doktorate i znanstveno istraživačka zvanja
 • priprema stručne materijale za sjednice Fakultetskog vijeća
 • obavlja stručno administrativne poslove za razredbeni postupak
 • obavlja upise studenata na poslijediplomske studije
 • sudjeluje u pripremi materijala za tečajeve cjeloživotnog obrazovanja
 • sudjeluje u pripremi ugovora za studente poslijediplomskih studija i polaznike tečajeva cjeloživotnog obrazovanja i kontaktiranju svih zainteresiranih studenata i tijela za edukaciju na tečajevima cijelo životnog obrazovanja
 • obavlja stručne poslove promocije studenata te izdavanja potvrda i diploma
 • obavlja sve druge stručne i administrativne poslove važne za izvođenje poslijediplomskih studija, cjeloživotnog obrazovanja i specijalizacija

Medicinski fakultet

Šalata 3b, 10 000 Zagreb

Fax: +385 1 45 90 256

Jasmina Štimac, prof.

Voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije

Soba 118

+385 1 45 66 917

+385 1 45 66 721

jasmina.stimac@mef.hr

Katarina Petric, prof. def.

Referentica za specijalističke studije

Soba 114

+385 1 45 66 716

katarina.petric@mef.hr

specijalisticki.studiji@mef.hr

Ingeborg Remich, prof.

Tajnica doktorskog studija, promocije doktorati

Soba 115a

+385 1 45 66 904

ingeborg.remich@mef.hr

Melita Kunić

Administratorica (doktorski studij, spec.studij, SMU)

Soba 115b

+385 1 45 66 715

melita.kunic@mef.hr

Anita Putrić, dipl. pol.

Referentica doktorskog studija

Soba 116

+385 1 45 66 987

anita.putric@mef.hr

Jasmina Seginj, oec.

Završni specijalistički rad

+385 1 45 66 916

jasmina.seginj@mef.hr

zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr

Ivana Kapović

Referentica za doktorate i znanstvena zvanja

Radno vrijeme od 7 - 15h, Soba 119

+385 1 45 66 971

ivana.kapovic@mef.hr