Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Ured za cjeloživotno obrazovanje

Program stalnog medicinskog usavršavanja ak.god. 2022./2023.

Cjeloživotno obrazovanje liječnika

 • Cjeloživotno obrazovanje liječnika podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organiziraju na Medicinskom fakultetu izvan redovitih poslijediplomskih studija.
 • Polaznici mogu biti doktori medicine i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.
 • Cjeloživotno obrazovanje liječnika koje organizira naš Fakultet obuhvaća: tečajeve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konzultacije, kliničke vizite, i konferencije, tiskane, video i kompjuterske načine obrazovanja (primjena Interneta), kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.
 • “Cjeloživotno obrazovanje liječnika je potreba, te etička i moralna obaveza” (iz dokumenta Europskog udruženja medicinskih specijalista UEMS)
 • U Hrvatskoj je cjeloživotno obrazovanje liječnika zakonski propisana obveza, budući da su liječnici dužni obnavljati i dopunjavati svoje znanje kako bi obnovili odobrenje za rad.
 • Svi oblici cjeloživotnog obrazovanja liječnika podliježu kontroli kvalitete. Tu kontrolu organizira Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje, a potvrđuje Dekanski kolegij.
 • Tendencija je našeg fakulteta, da se u vremenu koje dolazi znatan dio stalnog medicinskog usavršavanja provodi putem Interneta.

Program

 • Program cjeloživotnog obrazovanja liječnika na našem fakultetu je proizvod nastojanja da se unaprijedi poslijediplomsko medicinsko usavršavanje i učini ga dostupnim što većem broju polaznika.
 • Program cjeloživotnog obrazovanja liječnika obuhvaća dvije skupine tečajeva. Jedno su tečajevi stalnog usavršavanja koje pojedinačno organiziraju klinike, zavodi ili katedre. Drugu skupinu čine izabrani kolegiji znanstvenog poslijediplomskog studija (magistarskog i doktorskog) tzv. granski usmjereni predmeti koje je fakultet odlučio otvoriti i slušačima koji nisu redoviti polaznici poslijediplomskog studija. To znači da svatko zainteresiran može pohađati izabrani kolegij pojedinačno kao tečaj trajnog usavršavanja, tj. priključiti se redovnim polazncima poslijediplomskog studija.
 • Program odvija se u ovim osnovnim oblicima:
  • Poslijediplomski tečaj I kategorije – tečaj stjecanja znanja s provjerom
  • Poslijediplomski tečaj II kategorije – obnova znanja
  • Individualno obrazovanje
  • Ostali oblici obrazovanja

Ispit

 • Tečajevi I kategorije i tečajevi individualnog obrazovanja obavezno završavaju ispitom, a po potrebi i ostali oblici obrazovanja završavaju ispitom. Ispit se provodi u obliku koji je predviđen pravilnikom.
 • Ispit se polaže pred povjerenstvom od tri člana. Dva člana ispitnog povjerenstva imenuje voditelj, odnosno mentor, a jednog Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje.

Bodovi

 • Osim znanja, što je krajnji cilj pohađanja tečaja, polaznik stječe bodove koje dodjeljuje Hrvatska liječnička komora i koji služe za obnavljanje dozvole za rad prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Broj bodova određen je pravilnikom i dodjeljuje ga Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje Komore.
 • Polaznik stječe i određeni broj bodova prema tzv. ECTS sustavu (engl. European Credit Transfer System). To se bodovanje primjenjuje u poslijediplomskom studiju za priznavanje odslušane nastave, odnosno ocjenu znanstvene i stručne aktivnosti izvan organizirane nastave poslijediplomskog studija. Drugim riječima, polaznik tečajeva trajnog usavršavanja ujedno stječe (sukladno kategoriji tečaja) i bodove koje može iskoristiti tijekom svog poslijediplomskog studija.

Financijski aspekt – za polaznike i voditelje tečajeva

 • Za svaki tečaj treba uplatiti određeni iznos kotizacije. Iznos kotizacije predlaže voditelj sa svojim suradnicima i Uprava Fakulteta najčešće prihvaća taj prijedlog uz pribavljeno mišljenje Povjerenstva za stalno usavršavanje. Voditelj predlaže iznos kotizacije sukladno trajanju tečaja (broju sati predavanja, seminara i vježbi), ali i prema drugim kriterijima, kao što su uporaba nastavnih pomagala, medicinske aparature i druge opreme.

Napomena: Informacije o upisi možete naći ovdje.

Mario Cvek, mr.

Ured za cjeloživotno obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Šalata 3b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 45 66 966

+385 1 45 90 270

mcvek@mef.hr