Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće koje čine izabrani predstavnici zaposlenika u znanstveno‐nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te predstavnici studenata. Članovi Fakultetskog vijeća su, po dužnosti, dekan, prodekani, pročelnici katedri, pročelnici vijeća predmeta‐predstojnici zavoda i čelnici podružnica Fakulteta. Dodatno se u Fakultetsko vijeće biraju po tri predstavnika iz redova redovitih profesora, izvanrednih profesora, docenata i asistenata i viših asistenata te osam predstavnika studenata. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o radu Fakultetskog vijeća.

Član fakultetskog vijeća

A

prof.dr.sc. Anić Branimir, Prodekan

prof.dr.sc. Antoljak Nataša, Zamjena za prof. dr. sc. Mirjanu Kujundžić Tiljak

B

prof.dr.sc. Babić Damir, Zamjena za prof. dr. sc. Svena Seiwertha

prof.dr.sc. Banfić Hrvoje, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Žižak Mirza

prof.dr.sc. Batinić Drago, Prodekan

prof.dr.sc. Bedeković Vladimir, Predstavnik redovitih profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Sertić Jadranka

prof.dr.sc. Begić Dražen, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Mimica Ninoslav

doc.dr.sc. Bilić Mario, Predstavnik docenata

Boban Marin, Predstavnik studenata

- zamjenik: Dasović Marina

prof.dr.sc. Bojanić Ivan, Predstavnik profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Iveta Merćep

Bošnjak Vito, Predstavnik studenata

- zamjenik: Marijanović Drago

prof.dr.sc. Brkljačić Boris, Prodekan

prof.dr.sc. Bukvić Mokos Zrinka, Pročelnica Katedre

prof.dr.sc. Bulić-Jakuš Floriana, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Pećina-Šlaus Nives

Cdoc.dr.sc. Cerovec Mislav, Predstavnik docenata

- zamjenik: prof.dr.sc. Dolanski Babić Sanja

doc.dr.sc. Cerovečki Venija, Pročelnica Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Ožvačić Adžić Zlata

Cesarec Dora, Predstavnica studenata

- zamjenik: Cuparić Lazarela

mr. Cvek Mario, Predstavnik djelatnika

- zamjenik: Korać Mićo

Ćprof.dr.sc. Ćorić Marijana, Predstavnica profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Mišković Berivoj

D

prof.dr.sc. Delić Brkljačić Diana, Zamjena za prof. dr. sc. Branimira Anića

prof.dr.sc. Delimar Domagoj, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Đapić Tomislav

Đ

prof.dr.sc. Đaković Nikola, Predstavnik redovitih profesora

Gprof.dr.sc. Gajović Srećko, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Ježek Davor

prof.dr.sc. Gamulin Ozren, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Dolanski Babić Sanja

HHalilović Emio, Predstavnik studenata

- zamjenik: Dodig Vinko Mihael

doc.dr.sc. Hladnik Ana, Predstavnica docenata

- zamjenik: doc.dr.sc. Ries Mihael

dr.med. Hrabač Pero, Predstavnik suradnika

- zamjenik: dr.sc. Marić Brozić Jasmina

prof.dr.sc. Huić Dražen, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Franceschi Maja

J

prof.dr.sc. Ježek Davor, Prodekan

prof.dr.sc. Judaš Miloš, Ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga

- zamjenik: doc.dr.sc. Sedmak Goran

doc.dr.sc. Jukić Tomislav, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Kalauz Miro

K

prof.dr.sc. Kaštelan Željko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Klarica Marijan, Dekan

prof.dr.sc. Kovač Zdenko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Krušlin Božo, Predstavnik redovitih profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Beketić Orešković Lidija

prof.dr.sc. Kubat Milovan, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Petrovečki Vedrana

prof.dr.sc. Kujundžić Tiljak Mirjana, Pročelnica Katedre

Lprof.dr.sc. Lovrić Jasna, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Sertić Jadranka

prof.dr.sc. Lukšić Ivica, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Orihovac Željko

MMalbašić Anton, Predstavnik studenata

- zamjenik: Žujić Vinko Michael

dr.med. Matković Andro, Predstavnik PDS studenata

- zamjenik: dr.med. Manojlović Luka

prof.dr.sc. Mihaljević Slobodan, Predstavnik izvanrednih profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Perić Porin

prof.dr.sc. Mijatović Davor, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Rašić Žarko

doc.dr.sc. Milošević Milan, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Pucarin Cvetković Jasna

prof.dr.sc. Mujkić Aida, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Borovečki Ana

Oprof.dr.sc. Orešković Slavko, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Ivanišević Marina

prof.dr.sc. Orešković Stjepan, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Babić-Bosanac Sanja

Pdr.sc. Padjen Ivan, Predstavnik suradnika

- zamjenik: dr.med. Relić Danko

dr.sc. Pavić Mato, Predstavnik suradnika

- zamjenik: dr.sc. Matošević Petar

doc.dr.sc. Perić Porin, Pročelnik Katedre

- zamjenik: doc.dr.sc. Laktašić-Žerjavić Nadica

prof.dr.sc. Petanjek Zdravko, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Jalšovec Dubravko

prof.dr.sc. Poljaković Zdravka, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Bilić Ervina

Potočki Vinka, Predstavnica sudenata

- zamjenik: Lipovac Kristijan

Rprof.dr.sc. Radoš Milan, Predstavnik izvanrednih profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Filipović Grčić Boris

dr.med. Relić Danko, Predstavnik PDS studenata

- zamjenik: dr.med. Cigić Tomislav

Rudež Lorena Karla, Predstavnica studenata

- zamjenik: Rosan Tin

S

prof.dr.sc. Seiwerth Sven, Prodekan

Sekulić Mislav, Predstavnik studenata

- zamjenik: Jelovečki Đokić Zoya

prof.dr.sc. Skerlev Mihael, Predstavnik redovitih profesora

- zamjenik: prof.dr.sc. Marinović Branka

Šprof.dr.sc. Šimić Goran, Pročelnik Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Vukšić Mario

doc.dr.sc. Škrgatić Lana, Voditeljica studija Sestrinstva

T

prof.dr.sc. Tvrdeić Ante, Zamjena za prof. dr. sc. Marijana Klaricu

Vprof.dr.sc. Vidjak Vinko, Zamjena za prof. dr. sc. Borisa Brkljačića

- zamjenik: prof.dr.sc. Marinović Branka

prof.dr.sc. Vince Adriana, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Tešović Goran

prof.dr.sc. Vraneš Jasmina, Pročelnica Katedre

- zamjenik: prof.dr.sc. Bedenić Branka

prof.dr.sc. Vuković Jurica, PROČ. KAT.

- zamjenik: prof.dr.sc. Jelušić Marija

Pozivi za Fakultetsko vijeće

Zapisnici Fakultetskog vijeća