Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće koje čine izabrani predstavnici zaposlenika u znanstveno‐nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te predstavnici studenata. Članovi Fakultetskog vijeća su, po dužnosti, dekan, prodekani, pročelnici katedri, pročelnici vijeća predmeta‐predstojnici zavoda i čelnici podružnica Fakulteta. Dodatno se u Fakultetsko vijeće biraju po tri predstavnika iz redova redovitih profesora, izvanrednih profesora, docenata i asistenata i viših asistenata te osam predstavnika studenata. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o radu Fakultetskog vijeća.

Članovi fakultetskog vijeća

A

prof.dr.sc. Anić Branimir, Prodekan

prof.dr.sc. Antoljak Nataša, Zamjena za prof. dr. sc. Mirjanu Kujundžić Tiljak

B

prof.dr.sc. Babić Damir, Zamjena za prof. dr. sc. Svena Seiwertha

prof.dr.sc. Banfić Hrvoje, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Batinić Drago, Prodekan

prof.dr.sc. Bedeković Vladimir, Predstavnik redovitih profesora

prof.dr.sc. Begić Dražen, Pročelnik Katedre

doc.dr.sc. Bilić Mario, Predstavnik docenata

Boban Marin, Predstavnik studenata

prof.dr.sc. Bojanić Ivan, Predstavnik profesora

Bošnjak Vito, Predstavnik studenata

prof.dr.sc. Brkljačić Boris, Prodekan

prof.dr.sc. Bukvić Mokos Zrinka, Pročelnica Katedre

prof.dr.sc. Bulić-Jakuš Floriana, Pročelnica Katedre

C

doc.dr.sc. Cerovec Mislav, Predstavnik docenata

doc.dr.sc. Cerovečki Venija, Pročelnica Katedre

Cesarec Dora, Predstavnica studenata

mr. Cvek Mario, Predstavnik djelatnika

Ć

prof.dr.sc. Ćorić Marijana, Predstavnica profesora

D

prof.dr.sc. Delić Brkljačić Diana, Zamjena za prof. dr. sc. Branimira Anića

prof.dr.sc. Delimar Domagoj, Pročelnik Katedre

Đ

prof.dr.sc. Đaković Nikola, Predstavnik redovitih profesora

G

prof.dr.sc. Gajović Srećko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Gamulin Ozren, Pročelnik Katedre

H

Halilović Emio, Predstavnik studenata

doc.dr.sc. Hladnik Ana, Predstavnica docenata

dr.med. Hrabač Pero, Predstavnik suradnika

prof.dr.sc. Huić Dražen, Pročelnik Katedre

J

prof.dr.sc. Ježek Davor, Prodekan

prof.dr.sc. Judaš Miloš, Ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga

doc.dr.sc. Jukić Tomislav, Pročelnik Katedre

K

prof.dr.sc. Kaštelan Željko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Klarica Marijan, Dekan

prof.dr.sc. Kovač Zdenko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Krušlin Božo, Predstavnik redovitih profesora

prof.dr.sc. Kubat Milovan, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Kujundžić Tiljak Mirjana, Pročelnica Katedre

L

prof.dr.sc. Lovrić Jasna, Pročelnica Katedre

prof.dr.sc. Lukšić Ivica, Pročelnik Katedre

M

Malbašić Anton, Predstavnik studenata

dr.med. Matković Andro, Predstavnik PDS studenata

prof.dr.sc. Mihaljević Slobodan, Predstavnik izvanrednih profesora

prof.dr.sc. Mijatović Davor, Pročelnik Katedre

doc.dr.sc. Milošević Milan, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Mujkić Aida, Pročelnica Katedre

O

prof.dr.sc. Orešković Slavko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Orešković Stjepan, Pročelnik Katedre

P

dr.sc. Padjen Ivan, Predstavnik suradnika

dr.sc. Pavić Mato, Predstavnik suradnika

doc.dr.sc. Perić Porin, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Petanjek Zdravko, Pročelnik Katedre

prof.dr.sc. Poljaković Zdravka, Pročelnica Katedre

Potočki Vinka, Predstavnica sudenata

R

prof.dr.sc. Radoš Milan, Predstavnik izvanrednih profesora

dr.med. Relić Danko, Predstavnik PDS studenata

Rudež Lorena Karla, Predstavnica studenata

S

prof.dr.sc. Seiwerth Sven, Prodekan

Sekulić Mislav, Predstavnik studenata

prof.dr.sc. Skerlev Mihael, Predstavnik redovitih profesora

Š

prof.dr.sc. Šimić Goran, Pročelnik Katedre

doc.dr.sc. Škrgatić Lana, Voditeljica studija Sestrinstva

T

prof.dr.sc. Tvrdeić Ante, Zamjena za prof. dr. sc. Marijana Klaricu

V

prof.dr.sc. Vidjak Vinko, Zamjena za prof. dr. sc. Borisa Brkljačića

prof.dr.sc. Vince Adriana, Pročelnica Katedre

prof.dr.sc. Vraneš Jasmina, Pročelnica Katedre

prof.dr.sc. Vuković Jurica, PROČ. KAT.