Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće koje čine izabrani predstavnici zaposlenika u znanstveno‐nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te predstavnici studenata. Članovi Fakultetskog vijeća su, po dužnosti, dekan, prodekani, pročelnici katedri, pročelnici vijeća predmeta‐predstojnici zavoda i čelnici podružnica Fakulteta. Dodatno se u Fakultetsko vijeće biraju po tri predstavnika iz redova redovitih profesora, izvanrednih profesora, docenata i asistenata i viših asistenata te osam predstavnika studenata. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o radu Fakultetskog vijeća.

Članovi fakultetskog vijeća (zamjene)

A

prof.dr.sc. Anić Branimir, predstavnik redovitih profesora (prof. dr.sc. Skerlev Mihael)

prof.dr.sc. Antoljak Nataša, zamjenica pročelnice Katedre za med statistiku, epidemiologiju i med. informatiku

B

izv.prof.dr.sc. Baudoin Tomislav, pročelnik Katedre za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (prof.dr.sc. Prgomet Drago)

Banovac Ivan, predstavnik nastavnika i suradnika

prof.dr.sc. Begić Dražen, pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu (prof.dr.sc. Mimica Ninoslav)

prof.dr.sc. Beketić Orešković Lidija, predstavnik redovitih profesora (prof.dr.sc. Tešović Goran)

prof.dr.sc. Bilić Ervina, predstavnik redovitih profesora (prof.dr.sc. Matijević Ratko)

Boban Marin, predstavnik studenata (Marijanović Drago)

prof.dr.sc. Borovečki Ana, pročelnica Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite (prof.dr.sc. Džakula Aleksandar)

izv.prof.dr.sc. Borovečki Fran, predstavnik izvanrednih profesora (izv.prof.dr.sc. Sedlić Filip)

prof.dr.sc. Brkljačić Boris, prodekan za međunarodnu suradnju

prof.dr.sc. Bukvić Mokos Zrinka, pročelnica Katedre za dermatovenerologiju (prof.dr.sc. Čeović Romana)

C

izv.prof.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić, pročelnica Katedre za obiteljsku medicinu (izv.prof.dr.sc. Ožvačić Adžić Zlata)

Cesarec Dora, predstavnica studenata (Dasović Marina)

izv.prof.dr.sc. Chudy Darko, predstavnik izvanrednih profesora (izv.prof.dr.sc. Popić Jelena)

mr. Cvek Mario, predstavnik zaposlenika

D

prof.dr.sc. Delimar Domagoj, pročelnik Katedre za ortopediju (prof.dr.sc. Đapić Tomislav)

izv.prof.dr.sc. Dolanski Babić Sanja, pročelnik Katedre za fiziku i biofiziku (doc.dr.sc. Kristina Serec)

izv.prof.dr.sc. Dušek Tina, pročelnica Katedre za internu medicinu (prof.dr.sc. Delić Brkljačić Diana)

G

prof.dr.sc. Galešić Ljubanović Danica, zamjena pročelnika Katedre za patologiju

doc.dr.sc. Gamulin Marija, pročelnica Katedre za kliničku onkologiju (prof.dr.sc. Beketić Orešković Lidija)

H

Halilović Emio, predstavnik studenata (Vlahović Siniša)

dr.sc. Hrabač Pero, predstavnik nastavnika i suradnika (dr. med. Žaja Roko)

prof.dr.sc. Huić Dražen, pročelnik Katedre za nuklearnu medicinu (doc.dr.sc. Kusačić-Kuna Sanja)

J

Jelovečki Đokić Zoya, predstavnica studenata (Koltay Oliver Marcel)

prof.dr.sc. Jelušić Marija, zamjena pročelnika Katedre za pedijatriju

prof.dr.sc. Ježek Davor, prodekan za studij na engleskom jeziku

prof.dr.sc. Judaš Miloš, ravnatelj Hrvatskog insitituta za istraživanje mozga (izv.prof.dr.sc. Sedmak Goran)

izv.prof.dr.sc. Jukić Tomislav, pročelnik Katedre za oftalomologiju i optometriju (doc.dr.sc. Kalauz Miro)

doc.dr.sc. Jurjević Ivana, predstavnik docenata (doc.dr.sc. Bičanić Ivana)

K

prof.dr.sc. Kalafatić Držislav, pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju (doc.dr.sc. Banović Vladimir)

prof.dr.sc. Kaštelan Željko, pročenik Katedre za urologiju (doc.dr.sc. Knežević Nikola)

dr.med. Kermc Ino, predstavnik studenata (dr.med. Matković Andro)

prof.dr.sc. Klarica Marijan, pročelnik Katedre za farmakologiju (prof.dr.sc. Tvrdeić Ante)

prof.dr.sc. Krušlin Božo, prodekan za znanost

prof.dr.sc. Kubat Milovan, pročelnik Katedre za sudsku medicinu (izv.prof.dr.sc. Petrovečki Vedrana)

prof.dr.sc. Kujundžić Tiljak Mirjana, ravnateljica Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

L

Lipovac Kristijan, predstavnik studenata (Dodig Vinko Michael)

prof.dr.sc. Lovrić Jasna, prodekanica za upravu i financije

prof.dr.sc. Lukšić Ivica, pročelnik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom (doc.dr.sc. Orihovac Željko)

M

Malbašić Anton, predstavnik studenata (Softić Dora)

dr.med. Mašić Mario, predstavnik studenata (dr.med. Varvodić Josip)

prof.dr.sc. Mihaljević Slobodan, pročelnik Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju (izv.prof.dr.sc. Tonković Dinko)

prof.dr.sc. Mijatović Davor, pročelnik Katedre za kirurgiju (prof.dr.sc. Rašić Žarko)

izv.prof.dr.sc. Milošević Milan, pročelnik Katedre pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta (izv.prof.dr.sc. Pucarin Cvetković Jasna)

prof.dr.sc. Mitrečić Dinko, pročelnik Katedre za histologiju i embriologiju (prof.dr.sc. Gajović Srećko)

izv.prof.dr.sc. Mrzljak Anna, predstavnica izvanrednih profesora (izv.prof.dr.sc. Sedmak Goran)

O

prof.dr.sc. Orešković Slavko, dekan

prof.dr.sc. Orešković Stjepan, pročelnik Katedre za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva (izv.prof.dr.sc. Vukušić Rukavina Tea)

P

doc.dr.sc. Pavić Mato, predstavnik docenata (doc.dr.sc. Damjanović Vladimir)

izv.prof.dr.sc. Perić Porin, pročelnik Katedre za fizikalnu medicinu i opću rehabilitaciju (izv.prof.dr.sc. Laktašić-Žerjavić Vladimir)

prof.dr.sc. Petanjek Zdravko, pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju (doc.dr.sc. Hladnik Ana)

doc.dr.sc. Picek Igor, zamjena pročelnice Katedre za med. kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

prof.dr.sc. Pleština Stjepko, pročelnik Katedre za patofiziologiju (doc.dr.sc. Dedić Plavetić Natalija)

prof.dr.sc. Poljaković Skurić Zdravka, pročelnica Katedre za neurologiju (prof.dr.sc. Bilić Ervina)

Potočki Vinka, predstavnica sudenata (Bašić Petra)

R

dr.sc. Relić Danko, predstavnik nastavnika i suradnika

prof.dr.sc. Salihagić Kadić Aida, pročelnica Katedre za fiziologiju i imunologiju (izv.prof.dr.sc. Žižak Mirza)

S

prof.dr.sc. Seiwerth Sven, prodekan za diplomsku nastavu

Š

prof.dr.sc. Šerman Ljiljana, pročelnica Katedre za medicinsku biologiju (prof.dr.sc. Pećina-Šlaus Nives)

prof.dr.sc. Šimić Goran, voditelj Vijeća predmeta "Temelji neuroznosti" (prof.dr.sc. Vukšić Mario)

izv.prof.dr.sc. Škrgatić Lana, prodekanica za nove studijske programe

V

prof.dr.sc. Vidjak Vinko, zamjena pročelnika Katedre za radiologiju

prof.dr.sc. Vince Adriana, pročelnica Katedre za infektologiju (prof.dr.sc. Tešović Goran)

prof.dr.sc. Vuković Brinar Ivana, predstavnik docenata (doc.dr.sc. Kutleša Marko)

prof.dr.sc. Vuković Jurica, prodekan za poslijediplomsku nastavu

Ž

Žujić Dino, predstavnik studenata (Cuparić Lazarela)