Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Temelji liječničkog umijeća

Predmet Temelji liječničkog umijeća (TLU) je longitudinalni predmet koji se izvodi tijekom cijelog studija, od prve do šeste godine.

Predmet uključuje dva osnovna područja vještina: Kliničke i praktične vještine i Komunikacijske vještine.

Studenti od početka studija imaju susret s praktičnim i kliničkim vještinama, bolničkim ambijentom, bolesnicima i upoznaju hitna stanja, pružanje prve pomoći, osnovno održavanje života uz vježbe na modelu. Kroz predmet se uči i uvježbava niz praktičnih vještina, uglavnom vezanih uz ostalu kliničku nastavu. Već od prve godine studija studenti stječu znanja i vještine osobne zaštite medicinara, pružanja prve pomoći, osnovnog održavanja života, mjerenja krvnog tlaka i ostalih vitalnih pokazatelja, vađenja krvi, davanja injekcija i infuzija, postupanja s kateterima u tjelesnim šupljinama i prostorima, mjerenja šećera u krvi, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije na razini prve pomoći, postupak u anafilaksiji i anafilaktičnom šoku, postupak defibrilacije ručnim i automatskim defibrilatorom, zbrinjavanja dišnog puta, ventilacije maskom i balonom, endotrahealne intubacije i ventilacije, mjere i tehnike naprednog održavanja života, pružanje hitne pomoći djeci i izvođenje poroda u izvanbolničkim uvjetima. Na kraju studija uz repetitorij praktičkih i kliničkih vještina, studenti su izloženi učenju uz primjenu simulatora i scenarija najčešćih hitnih kliničkih stanja u domeni diplomiranog liječnika. Jedan od ciljeva predmeta je od prve do šeste godine studija studente podučiti vještinama održavanja života. Stjecanje kompetencija od osnovnog održavanja života na početku studija do naprednog održavanja života na šestoj godini studija odvija se u skladu sa standardima European Resuscitation Council (ERC).

Osnove komunikacijskih vještina počinju se stjecati od prve godine studija i pripremaju studente za razvoj komunikacije u situacijama i primjerima u kliničkim predmetima na ostalim godinama studija medicine. Na drugoj godini usvajaju se vještine komunikacije u medicinskom intervju, na trećoj godini slijede vježbe predstavljanja i obrade podataka za prikupljanje informiranog pristanka bolesnika i osobitosti komunikacije u timskom radu. Na kliničkim godinama studija podučavaju se osobitosti komunikacije vezane uz kliničke sadržaje, priopćavanje teške vijesti, komunikacija s bolesnim djetetom i roditeljima bolesnog djeteta i s trudnicom. Na petoj godini studija organizirana je nastava u Specijalnoj bolnici za djecu Gornja Bistra. Tijekom nastave TLU 6 na posljednjoj godini studija ponavljaju se stečena znanja i vještine, definiraju se osobitosti profesionalne komunikacije, komunikacijske prepreke, upoznaju se pravila komunikacije s drugim sektorima i medijma. Nastavni materijali se distribuiraju studentima tijekom nastave.

Program nastave je formiran u skladu s osnovnim planom i programom nastave po pojedinim godinama studija i on prati osnovne predmete i stjecanje ukupnog medicinskog znanja tijekom studija.

Prema sugestiji profesorice Arijane Lovrenčić Huzjan dijelimo ovaj članak sa svim nastavnicima i studentima TLU.

Struktura predmeta
  • Broj sati predavanja - 0
  • Broj sati seminara - 0
  • Broj sati vježbi - 30
  • Ukupan broj sati - 30
Sažetak programa i nastava
TLU 1 Sažetak programa + izvedbeni 2019-2020
TLU 2 Sažetak programa 2019-2020
TLU 3 Sažetak programa 2019-2020
TLU 4 Sažetak programa 2019-2020
TLU 5 Sažetak programa 2019-2020
TLU 6 Sažetak programa 2019-2020

Nastava je ilustrirana Priručnikom praktičnih i kliničkih vještina za studente medicine koji im je dostupan u formi e-knjige u sustavu LMS.

Priručnik praktičnih i kliničkih vještina za studente medicine

Nastava se održava kontinuirano tijekom 15 tjedana, jednom tjedno po 90 minuta. Studenti su raspoređeni u skupina po 10 studenata po abecednom redu. Ista skupina zadržava strukturu do šeste godine studija. Isti voditelj skupine prati studente tijekom 6 godina. Voditelji su liječnici različitih medicinskih struka, specijalisti ili specijalizanti.

Provjera znanja

Nakon završene nastave na kraju svake akademske godine provodi se ispit osmišljen po načelima objektivno strukturiranog kliničkog ispita (OSKI) s tri postaje na kojima se provjerava i ocjenjuje usvojene praktične kliničke i komunikacijske vještine studenata.

Nastava predmeta Temelji liječničkog umijeća za prvu generaciju studenata počela je akademske godine 2011/12. Program nastave uključuje i pripremu nastavnika kroz Tečaj trajne izobrazbe za nastavnike TLU.

Komentari studenata
Komentari nastavnika
Inga Mandac Rogulj, dr. med.
Iva Klobučar, dr. med.
Vijeće predmeta

TLU je vijeće predmeta čijim radom upravlja Koordinacija Vijeća predmeta. TLU Voditeljica Vijeća predmeta je prof.dr.sc Vesna Degoricija, dr.med., zamjenik voditeljice je izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, dr.med., koordinatorica za Komunikacijske vještine je izv.prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med.

Članovi Koordinacije Vijeća predmeta TLU su:

Prof.dr.sc. Vesna Degoricija, dr.med.
Izv. prof.dr.sc.Boris Filipović-Grčić, dr.med.
Izv. prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med.
Doc.dr. sc. Venija Cerovečki, dr.med.
Izv. prof.dr.sc. Ivan Gornik, dr.med.
Prof.dr.sc. Tomislav Luetić, dr.med.
Prof.dr.sc. Ratko Matijević, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr.med.
Doc.dr.sc. Matias Trbušić, dr.med.

Prof.dr.sc. Sven Seiwerth, dr.med.

Urednice web stranice: Anna Mrzljak, Vesna Degoricija

KBC Sestre Milosrdnice

KBC Sestre Milosrdnice
Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb
Popis nastavnika
Dr. sc. Velimir Altabas, dr.med.
Doc.dr.sc. Jakov Ajduk, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med.
Doc.dr.sc. Neven Baršić, dr. med.
Zdenko Bilić, dr.med.
Dr.sc. Alen Biščanin, dr.med.
Doc.dr.sc. Marijana Bosnar Puretić, dr. med.

Matea Crnković Ćuk, dr.med.

Prof. dr.sc. Vesna Degoricija, dr. med.
Dr.sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med.
Duško Dobrota, dr.med.
Sanda Dokoza Terešak, dr.med.
Dr.sc. Ivka Djaković, dr.med.
Luka Djulabić, dr.med.
Björn Dario Franjić, dr.med.
Dr.sc. Vesna Gall, dr.med.
Goran Glavičić, dr.med.

Karlo Golubić, dr.med.

Dr.sc. Ozren Grgić, dr. med.
Dr.sc. Tonko Gulin, dr.med.
Dr.sc. Marija Gomerčić Palčić, dr.med.

Amir Ibukić, dr.med.

Ivan Jakšić, dr.med.
Hrvoje Kniewald, dr.med.
Iva Klobučar, dr.med.
Dominik Kralj, dr.med.
Monika Kukuruzović, dr.med.
Karlo Kobzi, dr.med.
Doc. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr.med.
Dr.sc. Tihana Magdić Turković, dr.med.
Dr. sc. Ines Potočnjak, dr.med.
Dr.sc. Marin Pavlov, dr.med.
Dr.sc. Marija Pastorčić Grgić, dr.med.
Dr.sc. Tomislav Radočaj, dr.med.

Dr.sc. Mihael Ries, dr.med.

Doc.dr.sc. Marina Roje Bedeković, dr.med.
Dr.sc. Senka Sabolović Rudman, dr.med.
Boris Stubljar, dr.med.
Sanja Stojsavljević, dr.med.

Tomislav Tomičević, dr.med.

Doc.dr.sc. Matias Trbušić, dr.med.

Kristina Trnjar, dr.med.

Tea Varjačić, dr.med.

Dr.sc. Marinko Vučić, dr. med.
Ozren Vinter, dr.med.
Jere Žarko, dr.med.
Dr. sc. Lovro Lamot, dr.med

Tena Trbojević, dr.med.

Marija Požgaj Šepec, dr.med.

Dr.sc. Andro Košec, dr.med.
Ana-Meyra Potkonjak, dr.med.
dr. sc. Ana Penezić, dr.med.
Dr.sc. Ivan Bolanča, dr.med.

Dr.sc. Josipa Josipović, dr.med.

Sandra Baranović, dr.med.

KBC Zagreb

Rebro
Kišpatićeva ul. 12, 10000, Zagreb
Šalata
Šalata ul. 4, 10000, Zagreb
Jordanovac
Jordanovac ul. 104, 10000, Zagreb
Petrova
Petrova 13, 10000, Zagreb
Božidarevićeva
Božidarevićeva ul. 11, 10000, Zagreb
Gundulićeva
Gundulićeva ul. 5, 10000, Zagreb
Popis nastavnika
Izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, dr. med.

Dr.sc. Ivan Adamec, dr.med.

Mirna Natalija Aničić, dr.med.

Matija Bakoš, dr. med.

dr. sc. Marija Bakula, dr.med. specijalist reumatolog

Ivan Bambir, dr.med.

Maja Ban, dr.med.

Doc. dr. sc. Danijela Bandić Pavlović, dr. med.
Dr.sc. Maja Baretić, dr. med.

Dr.sc. Barbara Barun, dr.med.

Dr.sc. Josip Batinić, dr. med.
Doc.dr.sc. Luka Bielen, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Marina Boban
Dr.sc. Branko Bogdanić, dr. med.

Prof.dr.sc. Marija Bošnjak Pašić, dr. med.

Doc.dr.sc. Marko Brinar, dr. med.

Branka Bunoza, dr.med.

Luka Crnošija, dr.med.

Tomislav Ćaleta, dr. med.
Dr.sc. Lana Desnica, dr. med.

Dora Fabijanović, dr.med.

Dr.sc. Tereza Gabelić, dr.med.
Izv.prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med.

Dr.sc. Marina Grubić, prof.psiholog

Dr.sc. Damir Halužan, dr.med.
Dr.sc. Saša Jevtović, dr. med.
Hrvoje Jurin, dr.med.
Dr.sc. Sandra Karanović, dr.med.
Lea Katalinić, dr.med.
Adis Keranović, dr.med.
Alan Kvarantan dr.med.

Ivan Lehman, dr.med.

Dinka Lulić, dr.med.

Nedo Marčinković, dr.med.

Dr.sc. Tomislav Meštrović, dr. med.
Lea Miklić, dr.med.
Dr.sc. Ivica Mokos, .dr.med.
Doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.

Doc.dr.sc. Zinaida Perić, dr.med.

Danijela Petković Ramadža, dr.med.
Marko Petrovečki, dr.med.
Ivo Planinc, dr.med.
Dr.sc. Vedran Premužić, dr.med.
Dr.sc. Dražen Pulanić, dr.med.
doc.dr.sc. Mislav Puljević dr.med.
Dr.sc. Bojana Radulović, dr.med.
Vlatka Rešković Lukšić, dr.med.
Dr.sc. Iva Rukavina, dr.med.
Doc.dr.sc. Jure Samardžić, dr. med.

Fran Seiwerth, dr.med.

Doc.dr.sc. Irena Senečić-Čala, dr. med.

Juraj Slipac, dr.med.

Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr.med.

Zrinko Šalek, dr.med.

Doc.dr.sc. Lana Škrgatić, dr. med.

Dr. sc. Jasna Špiček Macan dr.med.
Dr.sc. Daška Štulhofer Buzina, dr.med.

Izv.prof.dr.sc. Dinko Tonković, dr. med.

Katarina Ivana Tudor, dr.med.
Doc.dr.sc. Vedran Velagić, dr.med.
Dr.sc. Ana Vujaklija Brajković, dr. med.
Dr.sc. Ivana Vuković Brinar, dr.med.
Doc.dr.sc. Ivana Zadro, dr.med.
Dr.sc. Tomislav Žigman, dr.med.
Dr.sc. Karin Zibar Tomšić, dr.med.
Luka Filipović-Grčić, dr.med

Ivanka Kos, dr.med.

Dr.sc. Vanja Ivković, dr.med.

Zvonimir Ostojić, dr.med.
Prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić dr.med.

Dr.sc. Tamara Vukić, dr.med.

Doc.dr.sc. Zrnka Kovačić Petrović, dr.med. (Psihijatrijska bolnica Vrapče)

Dr.sc. Sandra Jakšić Jurinjak, dr.med.

Dr.sc. Maja Baretić, dr.med.

Boris Bumber, dr.med.

Filip Mustač, dr.med.
Nina Jakuš, dr.med.

Nevenka Cigrovski, dr.med. specijalistica  pedijatrije

Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreb
Heinzelova 88, 10 000 Zagreb
Popis nastavnika

Dr.sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr.med.

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet
Šalata ul. 2, 10000, Zagreb
Popis nastavnika
Ivan Banovac, dr.med.

Ostale lokacije

Ostale lokacije
Popis nastavnika

Prof.dr.sc. Jasna Mesarić

Gđa. Božica KeretaŠkola narodnog zdravlja Andrija Štampar
01/4590111


Gđa. Marica BožurićŠkola narodnog zdravlja Andrija Štampar
01/4590109